1733/2009

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

Valtioneuvoston asetus palosuojelurahastosta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sisäasiainministeriön esittelystä,

muutetaan palosuojelurahastosta 26 päivänä kesäkuuta 2003 annetun valtioneuvoston asetuksen (625/2003) 2 §:n 1 momentin johdantokappale ja 2 momentin johdantokappale sekä 3 § seuraavasti:

2 §
Tietojen ilmoittaminen palosuojelumaksun maksuunpanoa varten

Finanssivalvonta ilmoittaa palosuojelumaksun maksuunpanoa varten ulkomaalaisesta ETA-vakuutusyhtiöstä Etelä-Suomen aluehallintovirastolle tiedot:


Palosuojelurahastolain 2 §:n 1 ja 3 momentissa tarkoitetut maksuvelvolliset antavat palosuojelumaksun maksuunpanoa varten tarvittavat tiedot asianomaiselle aluehallintovirastolle sisäasiainministeriön laatimalla ilmoituslomakkeella. Ilmoituslomakkeesta tulee käydä esille tiedot:


3 §
Maksuunpanoluettelo

Aluehallintovirasto laatii maksuvelvollisista maksuunpanoluettelon, johon on merkittävä kunkin maksuvelvollisen nimi ja osoite, palosuojelumaksun laskuperuste ja määrä, maksulipun numero sekä eräpäivä. Suomessa vakuutuspalvelujen vapaata tarjontaa harjoittavan ulkomaisen ETA-vakuutusyhtiön osalta maksuunpanoluetteloon merkitään yhtiön nimi ja kotivaltio, ulkomaisen toimipaikan osoite sekä palosuojelumaksun suorittamista varten yhtiöllä olevan asiamiehen nimi ja osoite Suomessa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

Ministeri
Jyri Häkämies

Hallitusneuvos
Tarja Oksanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.