1648/2009

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

Valtioneuvoston asetus valtakunnallisesta vammaisneuvostosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään:

1 §
Vammaisneuvoston tarkoitus

Valtakunnallinen vammaisneuvosto on viranomaisten sekä vammaisten henkilöiden, heidän omaistensa ja vammaisjärjestöjen välinen yhteistoimintaelin yhteiskuntapolitiikan suunnittelua, kehittämistä ja toteuttamista koskevissa, vammaisten henkilöiden elinoloihin ja hyvinvointiin vaikuttavissa asioissa. Vammaisneuvosto toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä.

2 §
Tehtävät

Vammaisneuvoston tehtävänä on:

1) seurata yhteiskunnan suunnittelua, päätöksentekoa ja toimenpiteitä vammaisten henkilöiden osallistumismahdollisuuksien ja tasa-arvon edistämiseksi;

2) tehdä aloitteita ja esityksiä viranomaisille sekä antaa lausuntoja kysymyksistä, jotka liittyvät vammaisten henkilöiden osallistumismahdollisuuksiin ja tasa-arvoon;

3) edistää vammaisten henkilöiden, heidän järjestöjensä ja viranomaisten välistä yhteistyötä sekä toimia vammaisten henkilöiden vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi heitä koskevissa asioissa.

3 §
Kokoonpano

Vammaisneuvostossa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä tarpeellinen määrä muita jäseniä, kuitenkin enintään 16, joilla kaikilla on henkilökohtainen varajäsen.

Valtioneuvosto määrää jäsenet ja varajäsenet kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Jäsenistä puolet edustaa vammaisia henkilöitä ja vammaisjärjestöjä sekä muut jäsenet sosiaali- ja terveysministeriön, opetusministeriön, liikenne- ja viestintäministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, valtiovarainministeriön, ympäristöministeriön ja sisäasiainministeriön hallinnonaloja.

4 §
Jaostot

Vammaisneuvosto voi tarvittaessa asettaa keskuudestaan jaostoja. Jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan määrää vammaisneuvosto. Jaostojen jäseninä voi olla myös vammaisneuvoston varajäseniä.

5 §
Sihteeristö

Vammaisneuvostolla on päätoiminen pääsihteeri ja jaostoilla sivutoiminen sihteeri.

6 §
Palkkiot ja korvaukset

Vammaisneuvoston puheenjohtajalle, jäsenelle, sivutoimiselle sihteerille sekä asiantuntijalle samoin kuin muulle vammaisneuvostoa avustavalle henkilölle maksetaan palkkiota ja korvauksia sen mukaan kuin sosiaali- ja terveysministeriö määrää. Vammaisneuvoston vaikeavammaisen jäsenen kokoukseen osallistumiseksi välttämättömät kustannukset korvataan valtion varoista.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Tällä asetuksella kumotaan 27 päivänä helmikuuta 1986 annettu valtioneuvoston päätös valtakunnallisesta vammaisneuvostosta (195/1986).

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

Peruspalveluministeri
Paula Risikko

Ylitarkastaja
Virpi Vuorinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.