1636/2009

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

Valtioneuvoston asetus julkiseen työvoimapalveluun kuuluvista etuuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työ- ja elinkeinoministeriön esittelystä,

kumotaan julkiseen työvoimapalveluun kuuluvista etuuksista 30 päivänä joulukuuta 2002 annetun valtioneuvoston asetuksen (1346/2002) 14, 21 ja 22 §, sekä

muutetaan 4 §, 12 §:n 1 momentti ja 19 §:n 2 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 4 § asetuksessa 1419/2006 ja 12 §:n 1 momentti asetuksessa 1222/2005 seuraavasti:

4 §
Liikkuvuusavustuksen myöntämisen edellytykset

Liikkuvuusavustuksen myöntäminen matkakustannusten korvauksena edellyttää, että:

1) työ- ja elinkeinotoimisto on antanut työnhakijalle osoituksen työpaikkaan tai työnantaja on kutsunut työnhakijan työhaastatteluun;

2) työpaikka sijaitsee tai palvelussuhteesta neuvotteleminen tapahtuu Suomessa;

3) työaika on keskimäärin vähintään 18 tuntia viikossa ja työ kestää vähintään kaksi viikkoa; sekä

4) avustusta on haettu ennen 5 §:ssä tarkoitettua matkaa.

Liikkuvuusavustuksen myöntäminen muuttokustannusten korvauksena edellyttää, että:

1) työpaikka sijaitsee Suomessa;

2) työaika on keskimäärin vähintään 18 tuntia viikossa ja työ kestää vähintään kuusi kuukautta;

3) työnhakija ei saa työn vastaanottamisesta aiheutuvien kustannusten korvauksena työttömyysturvalain (1290/2002) 7 luvun 3 §:ssä tarkoitettua matka-avustusta; sekä

4) avustusta on haettu ennen työsuhteen alkamista.

12 §
Päiväraha toimeentulon turvaamiseksi

Asiakkaalle voidaan maksaa terveydellisten ja muiden tutkimusten, kuntoutustutkimusten ja työkunnon tutkimusten ajalta sekä 11 §:ssä mainittujen toimenpiteiden ajalta ja työpaikalla järjestettävän työkokeilun ajalta toimeentulon turvaamiseksi päivärahaa. Toimeentulon turvaamiseksi myönnettävä päiväraha on työttömyysturvalain (1290/2002) mukaisen suurimman lapsikorotuksella korotetun peruspäivärahan suuruinen ilman peruspäivärahan korotusosaa ja muutosturvalisää.


19 §
Toimeentulon turvaamiseksi maksettavan työllistämistuen korvauspäivät

Starttirahaa maksetaan niiltä päiviltä, joina sen saaja työskentelee yrityksessään.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Tämän asetuksen voimaan tullessa kesken olevan työelämävalmennuksen ajalta makset tavaan työllistämistukeen ja harkinnanvaraiseen ylläpitokorvaukseen sovelletaan tämän asetuksen voimaantullessa voimassa olleita säännöksiä.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

Ministeri
Liisa Hyssälä

Ylitarkastaja
Timo Meling

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.