1632/2009

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus kosmeettisista valmisteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti,

muutetaan kosmeettisista valmisteista 1 päivänä helmikuuta 2005 annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen (75/2005) 8 §, 9 §:n 1 ja 3 momentti sekä 10 §:n 3 ja 4 momentti seuraavasti:

8 §
Pakkaamattomana myytävät kosmeettiset valmisteet

Jos kosmeettista valmistetta ei ole pakattu myyntipakkaukseen tai se pakataan myyntihetkellä ostajan toivomuksesta tai se on pakattu välitöntä myyntiä varten, ostajalle on ilmoitettava erillisellä esitteellä tai muulla selostuksella kosmeettisista valmisteista annetun lain 10 §:ssä ja mainitun lain nojalla säädetyt tiedot, jos ne eivät ostohetkellä ole muutoin selvästi havaittavissa. Kosmeettisen valmisteen turvallisen käytön kannalta tarpeelliset ohjeet, varoitukset ja varoitusmerkinnät on kuitenkin aina annettava ostajalle valmisteen mukana.

9 §
Rekisteröinti-ilmoitus

Kosmeettisista valmisteista annetun lain 12 §:ssä tarkoitettu rekisteröinti-ilmoitus tehdään Turvatekniikan keskukseen sitä varten tarkoitetulla lomakkeella.


Turvatekniikan keskus antaa elinkeinonharjoittajalle rekisteröinnistä todistuksen.

10 §
Liikesalaisuuden suojaaminen

Turvatekniikan keskus käsittelee hakemuksen neljän kuukauden kuluessa ja ilmoittaa hakijalle kirjallisesti päätöksestään. Poikkeustapauksissa Turvatekniikan keskus voi ilmoittaa hakijalle kirjallisesti hakemuksen käsittelyyn tarvittavasta lisäajasta, joka voi olla enintään kaksi kuukautta.

Kosmeettisista valmisteista annetun lain 16 §:n 3 momentissa tarkoitetussa ilmoituksessa Turvatekniikan keskus ilmoittaa Euroopan yhteisöjen komissiolle sekä muille Euroopan unionin jäsenvaltioille hakijan nimen tai toiminimen ja osoitteen, niiden kosmeettisten valmisteiden nimet, jotka sisältävät ainesosaa, jolle salassapitolupa on myönnetty sekä ainesosalle annetun rekisteröintinumeron. Ilmoittaessaan päätöksestään olla myöntämättä lupaa tai myönnetyn luvan peruuttamisesta, Turvatekniikan keskus ilmoittaa myös päätöksensä perustelut.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

Ministeri
Liisa Hyssälä

Kaupallinen neuvos
Tomi Lounema

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.