1288/2009

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009

Valtioneuvoston asetus maa- ja metsätalousministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

muutetaan maa- ja metsätalousministeriöstä 11 päivänä joulukuuta 2003 annetun valtioneuvoston asetuksen (1061/2003) 1 §:n 10 kohta ja 2 §:n 2 momentti, sellaisena kuin niistä jälkimmäinen on asetuksessa 276/2006, seuraavasti:

1 §
Ministeriön tehtävät

Maa- ja metsätalousministeriön tehtäviä ovat:


10) maanmittaus, kiinteistötoimitukset, kiinteistöjä koskevat kirjaamisasiat, yleiset kartastotyöt, kiinteistö- ja maastotietojärjestelmät sekä paikkatietojen yhteiskäyttö;


2 §
Ministeriön toimialan virastot, laitokset ja muut toimielimet

Maa- ja metsätalousministeriö ohjaa ja valvoo aluehallintovirastoja sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksia toimialaansa kuuluvissa asioissa. Maa- ja metsätalousministeriö ohjaa myös Suomen ympäristökeskusta toimialaansa kuuluvissa asioissa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Hallitusneuvos
Riitta Itkonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.