1285/2009

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeriön asetus alkuperäiskasvilajikkeen rekisteröinnistä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 8 §:n muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan alkuperäiskasvilajikkeen rekisteröinnistä 23 päivänä huhtikuuta 2007 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (499/2007) 8 § seuraavasti:

8 §
Rekisteröinti-ilmoituksen käyttö valvonnassa

Eviran on toimitettava kyseessä olevan lajikkeen tarkastusasiakirjat kysymyksessä oleville elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille käytettäväksi viljelijöiden maatalouden ympäristötuen erityistukisopimusten valvonnoissa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Hallitussihteeri
Suvi Ruuska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.