1283/2009

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeriön asetus kuitupellavan ja -hampun jalostustuesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan kuitupellavan ja -hampun jalostustuesta 30 päivänä toukokuuta 2008 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (370/2008) 2―4 ja 10 §, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 372/2009, seuraavasti:

2 §
Osto- ja myyntisopimus

Hyväksytyn ensimmäisen jalostajan on tehtävä viljelijän kanssa osto- ja myyntisopimus, joka sisältää sellaiset tiedot kuin siitä soveltamisasetuksen 5 artiklan 1 kohdassa säädetään. Hyväksytyn ensimmäisen jalostajan allekirjoituksellaan oikeaksi todistamansa jäljennös sopimuksesta on toimitettava jalostuslaitoksen sijaintipaikkakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle viimeistään soveltamisasetuksen 6 artiklan 1 kohdassa säädettynä ajankohtana.

3 §
Jalostustoimeksiantosopimus

Jalostajaan rinnastettavan tuottajan on tehtävä hyväksytyn ensimmäisen jalostajan kanssa jalostustoimeksiantosopimus, joka sisältää sellaiset tiedot kuin siitä soveltamisasetuksen 5 artiklan 1 kohdassa säädetään. Jalostajaan rinnastettavan tuottajan allekirjoituksellaan oikeaksi todistamansa jäljennös sopimuksesta on toimitettava jalostajaan rinnastettavan tuottajan maatilan talouskeskuksen sijaintipaikkakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle viimeistään soveltamisasetuksen 6 artiklan 1 kohdassa säädettynä ajankohtana.

4 §
Jalostussitoumus

Viljelijän, joka on hyväksytty ensimmäiseksi jalostajaksi, on annettava kirjallinen sitoumus viljelemiensä varsien jalostamisesta siten kuin siitä soveltamisasetuksen 5 artiklan 1 kohdassa säädetään. Ensimmäiseksi jalostajaksi hyväksytyn viljelijän allekirjoituksellaan oikeaksi todistamansa jäljennös sitoumuksesta on toimitettava maatilan sijaintipaikkakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle viimeistään soveltamisasetuksen 6 artiklan 1 kohdassa säädettynä ajankohtana.

10 §
Toimivaltaiset viranomaiset

Soveltamisasetuksen tarkoittamia toimivaltaisia viranomaisia kuitupellavan ja -hampun jalostustukeen liittyvien hakemusten käsittelyyn ja valvontaan liittyvissä asioissa ovat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Hallitussihteeri
Suvi Ruuska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.