1247/2009

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009

Valtioneuvoston asetus radoista annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 4 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä,

muutetaan radoista 1 päivänä marraskuuta 2007 annetun valtioneuvoston asetuksen (962/2007) 3 ja 4 § seuraavasti:

3 §
Suunnitelma-asiakirjojen säilyttäminen

Liikennevirasto säilyttää pysyvästi yleis- ja ratasuunnitelman hyväksymiseen liittyvät asiakirjat.

4 §
Ratatyön aikaisten toimenpiteiden jälkihoitovelvoitteet

Liikenneviraston on ratatyön päätyttyä ja ratalain 16 §:n 2 momentissa tarkoitetun käyttöoikeuden loputtua kohtuullisen ajan kuluessa tasattava ja siistittävä alueet niin, että kiinteistön omistaja voi ilman kohtuutonta haittaa käyttää aluetta asianmukaisella tavalla.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009

Liikenneministeri
Anu Vehviläinen

Hallitusneuvos
Kaisa Leena Välipirtti

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.