1178/2009

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009

Tasavallan presidentin asetus rajavartiolaitoksen tehtävistä Ahvenanmaan maakunnassa annetun asetuksen muuttamisesta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä, sekä Ahvenanmaan maakunnan hallituksen suostumuksella

muutetaan rajavartiolaitoksen tehtävistä Ahvenanmaan maakunnassa 19 päivänä toukokuuta 2004 annetun asetuksen (420/2004) 1, 3 ja 6 § seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään rajavartiolaitoksen tehtävistä ja toimivaltuuksista Ahvenanmaan maakunnan alueella sekä maakunnan viranomaisten rajavartiolaitokselle antamasta virka-avusta ottaen huomioon mitä Ahvenanmaan itsehallintolaissa (1144/1991) ja rajavartiolaissa (578/2005) säädetään.

3 §
Hallinto- ja valvontatehtävät

Rajavartiolaitos vastaa öljyvahinkojen torjumisesta annetun maakuntalain (Ålands författningssamling 1977:16) 15 a §:n mukaan Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle kuuluvien tehtävien hoitamisesta. Maakunnassa määrätyt öljypäästömaksut tulevat valtiolle korvauksena rajavartiolaitokselle siirrettyjen hallinnollisten tehtävien suorittamisesta.

Rajavartiolaitos voi valvoa Ahvenanmaan maakunnan alueella tie- ja vesiliikennettä sekä kalastusta, metsästystä, luonnonsuojelualueita, laivalöytöjä ja niitä koskevien säännösten noudattamista sekä aluksista aiheutuvaa vesien pilaantumista ja merensuojelua.

6 §
Virka-apu

Rajavartiolaitoksen velvollisuudesta antaa maakunnan viranomaisille virka-apua säädetään Ahvenanmaan itsehallintolain 31 §:ssä ja rajavartiolain 77 §:ssä.

Maakunnan viranomaisten on toimivaltansa puitteissa annettava rajavartiolaitokselle säädetyissä tehtävissä tarvittavaa virka-apua.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ministeri
Astrid Thors

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.