1164/2009

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2009

Opetusministeriön asetus yliopistojen koulutusvastuun täsmentämisestä, yliopistojen koulutusohjelmista ja erikoistumiskoulutuksista annetun opetusministeriön asetuksen liitteen VI muuttamisesta

Opetusministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan yliopistojen koulutusvastuun täsmentämisestä, yliopistojen koulutusohjelmista ja erikoistumiskoulutuksista 14 päivänä heinäkuuta 2005 annetun opetusministeriön asetuksen (568/2005) liite VI, sellaisena kuin se on asetuksessa 495/2009, seuraavasti:Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2010. Tällä asetuksella lakkautettuun puunjalostustekniikan tutkinto-ohjelmaan voidaan kuitenkin ottaa opiskelijoita suorittamaan pelkästään ylempää korkeakoulututkintoa vielä 1 päivänä elokuuta 2010 alkavaan koulutukseen.

Tämän asetuksen tullessa voimaan puunjalostustekniikan tutkinto-ohjelmassa opiskelevalla on oikeus siirtyä opiskelemaan tämän asetuksen mukaisessa biotuotetekniikan tutkinto-ohjelmassa taikka jatkaa opintojaan puunjalostustekniikan tutkinto-ohjelmassa. Puunjalostustekniikan tutkinto-ohjelman opiskelija siirtyy kuitenkin jatkamaan opintojaan biotuotetekniikan tutkinto-ohjelmassa viimeistään 31 päivänä heinäkuuta 2016. Opiskelija voi lukea hyväkseen puunjalostustekniikan tutkinto-ohjelmassa suorittamiansa opintosuorituksia biotuotetekniikan tutkinto-ohjelmassa suoritettavaan tutkintoon. Aalto-yliopisto määrää siirtymiseen liittyvistä järjestelyistä.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2009

Opetusministeri
Henna Virkkunen

Hallitussihteeri
Laura Hansén

Liite VI

Teknillistieteelliset tutkinnot

Luettelo koulutusohjelmista ja tutkinto-ohjelmista, joiden syventäviä opintoja yliopistot järjestävät teknillistieteellisellä alalla

AYO LTY OY TTY TY VY ÅA
Arkkitehtuuri x x x
Automaatiotekniikka x
Automaatio- ja systeemitekniikka x
Bioinformaatioteknologia x
Biotekniikka x x
Biotuotetekniikka x
Elektroniikka ja sähkötekniikka x
Energiatekniikka x
Energia- ja LVI-tekniikka x
Geomatiikka x
Informaatioverkostot x x
Kemiantekniikka x x x
Kiinteistötalous x
Konetekniikka x x x x
Kuitu- ja tekstiilitekniikka x
Maisema-arkkitehtuuri x
Materiaalitekniikka x x
Prosessitekniikka x
Rakenne- ja rakennustuotantotekniikka x
Rakennustekniikka x
Signaalinkäsittely ja tietoliikennetekniikka x
Sähkötekniikka x x x
Sähkö- ja energiatekniikka x
Teknillinen fysiikka ja matematiikka x x
Teknis-luonnontieteellinen x
Tietojohtaminen x
Tietoliikennetekniikka x
Tietotekniikka x x x x x x
Tietotekniikka, elektroniikka ja tietoliikennetekniikka x
Tuotantotalous x x x x
Yhdyskunta- ja ympäristötekniikka x
Ympäristötekniikka x x
Ympäristö- ja energiatekniikka x

Huomautukset

1. Aalto-yliopisto voi sijoittaa ylempään tutkinto-ohjelmaan valitsemansa opiskelijat ensiksi johonkin yliopiston itsensä hyväksymään ja nimeämään alempaan tutkinto-ohjelmaan tekniikan kandidaatin tutkintoa suorittamaan.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.