1136/2009

Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2009

Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä,

kumotaan yliopistojen tutkinnoista 19 päivänä elokuuta 2004 annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) 25 § sekä

muutetaan 1, 4 ja 17 § sekä asetuksen liite seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään yliopistolaissa (558/2009) tarkoitetuissa yliopistoissa suoritettavista alemmista ja ylemmistä korkeakoulututkinnoista sekä tieteellisistä ja taiteellisista jatkotutkinnoista. Yliopistoissa suoritettavista ammatillisista jatkotutkinnoista säädetään erikseen.

4 §
Vieraskieliset tutkinnot

Yliopistolain 11 §:n 2 momentin mukaisesta muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä suoritetusta tutkinnosta annetaan myös suomen- tai ruotsinkielinen tutkintotodistus ja asetuksen liitteessä olevan suomen- tai ruotsinkielisen tutkintonimikkeen lisäksi liitteessä mainittu englanninkielinen tutkintonimike.

17 §
Euroopan yhteisön lainsäädännön noudattaminen

Eläinlääketieteen, hammaslääketieteen ja lääketieteen lisensiaatin tutkintoihin, proviisorin tutkintoon sekä arkkitehdin tutkintoon johtavaa koulutusta sekä niiden pohjana olevaa alempaan korkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta järjestettäessä on noudatettava koulutuksen vähimmäistasoa koskevaa Euroopan yhteisön lainsäädäntöä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2009

Opetusministeri
Henna Virkkunen

Johtaja
Anita Lehikoinen

Liite

LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA

Koulutusyksiköiden nimien lyhenteet:

AYO Aalto-yliopisto

HY Helsingin yliopisto

HY (SSKH) Helsingin yliopiston Svenska social- och kommunalhögskolan

ISY Itä-Suomen yliopisto

JY Jyväskylän yliopisto

KuvA Kuvataideakatemia

LTY Lappeenrannan teknillinen yliopisto

LY Lapin yliopisto

OY Oulun yliopisto

SibA Sibelius-Akatemia

SHH Svenska handelshögskolan

TaY Tampereen yliopisto

TeaK Teatterikorkeakoulu

TTY Tampereen teknillinen yliopisto

TY Turun yliopisto

VY Vaasan yliopisto

ÅA Åbo Akademi

Koulutusala ja tutkinto Koulutusvastuu
ELÄINLÄÄKETIETEEN ALA HY
Eläinlääketieteen kandidaatin tutkinto
Bachelor of Veterinary Medicine
Eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinto
Licentiate of Veterinary Medicine
Eläinlääketieteen tohtorin tutkinto
Doctor of Veterinary Medicine
FARMASIAN ALA HY, ISY, ÅA1
Farmaseutin tutkinto
Bachelor of Science (Pharmacy)
Proviisorin tutkinto
Master of Science (Pharmacy)
Farmasian lisensiaatin tutkinto
Licentiate of Science (Pharmacy)
Farmasian tohtorin tutkinto
Doctor of Science (Pharmacy)
HAMMASLÄÄKETIETEEN ALA HY, ISY, OY, TY
Hammaslääketieteen kandidaatin tutkinto
Bachelor of Dentistry
Hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinto
Licentiate of Dentistry
Hammaslääketieteen tohtorin tutkinto
Doctor of Dental Science
HUMANISTINEN ALA HY, ISY, JY, OY, TaY, TY, VY, ÅA
Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto
Bachelor of Arts
Filosofian maisterin tutkinto
Master of Arts
Filosofian lisensiaatin tutkinto
Licentiate of Philosophy
Filosofian tohtorin tutkinto
Doctor of Philosophy
KASVATUSTIETEELLINEN ALA HY, ISY, JY, LY, OY, TaY, TY, ÅA
Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto
Bachelor of Arts (Education)
Kasvatustieteen maisterin tutkinto
Master of Arts (Education)
Kasvatustieteen lisensiaatin tutkinto
Licentiate of Philosophy (Education)
Kasvatustieteen tohtorin tutkinto
Doctor of Philosophy (Education)
KAUPPATIETEELLINEN ALA AYO, ISY, JY, LTY, OY, SHH, TaY, TY, VY, ÅA
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto
Bachelor of Science (Economics and Business Administration)
Kauppatieteiden maisterin tutkinto
Master of Science (Economics and Business Administration)
Kauppatieteiden lisensiaatin tutkinto
Licentiate of Science (Economics and
Business Administration)
Kauppatieteiden tohtorin tutkinto
Doctor of Science (Economics and Business Administration)
KUVATAITEEN ALA KuvA
Kuvataiteen kandidaatin tutkinto
Bachelor of Fine Arts
Kuvataiteen maisterin tutkinto
Master of Fine Arts
Kuvataiteen tohtorin tutkinto
Doctor of Fine Arts
LIIKUNTATIETEELLINEN ALA JY
Liikuntatieteiden kandidaatin tutkinto
Bachelor of Science (Sport and Health
Sciences)
Liikuntatieteiden maisterin tutkinto
Master of Science (Sport and Health
Sciences)
Liikuntatieteiden lisensiaatin tutkinto
Licentiate of Philosophy (Sport and Health Sciences)
Liikuntatieteiden tohtorin tutkinto
Doctor of Philosophy (Sport and Health Sciences)
LUONNONTIETEELLINEN ALA HY, ISY, JY, OY, TaY, TTY2, TY, ÅA
Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto
Bachelor of Science
Filosofian maisterin tutkinto
Master of Science
Filosofian lisensiaatin tutkinto
Licentiate of Philosophy
Filosofian tohtorin tutkinto
Doctor of Philosophy
LÄÄKETIETEELLINEN ALA HY, ISY, OY, TaY, TY
Lääketieteen kandidaatin tutkinto
Bachelor of Medicine
Lääketieteen lisensiaatin tutkinto
Licentiate of Medicine
Lääketieteen tohtorin tutkinto
Doctor of Medical Science
MAATALOUS-METSÄTIETEELLINEN ALA HY, ISY3
Elintarviketieteiden kandidaatin tutkinto
Bachelor of Food Sciences
Maatalous- ja metsätieteiden kandidaatin
tutkinto
Bachelor of Science (Agriculture and Forestry)
Elintarviketieteiden maisterin tutkinto
Master of Food Sciences
Maatalous- ja metsätieteiden maisterin tutkinto
Master of Science (Agriculture and Forestry)
Elintarviketieteiden lisensiaatin tutkinto
Licentiate of Food Sciences
Maatalous- ja metsätieteiden lisensiaatin tutkinto
Licentiate of Science (Agriculture and Forestry)
Elintarviketieteiden tohtorin tutkinto
Doctor of Food Sciences
Maatalous- ja metsätieteiden tohtorin tutkinto
Doctor of Science (Agriculture and Forestry)
MUSIIKIN ALA SibA
Musiikin kandidaatin tutkinto
Bachelor of Music
Musiikin maisterin tutkinto
Master of Music
Musiikin lisensiaatin tutkinto
Licentiate of Music
Musiikin tohtorin tutkinto
Doctor of Music
OIKEUSTIETEELLINEN ALA HY, LY, TY, ÅA4
Oikeusnotaarin tutkinto
Bachelor of Laws
Oikeustieteen maisterin tutkinto
Master of Laws
Oikeustieteen lisensiaatin tutkinto
Licentiate of Laws
Oikeustieteen tohtorin tutkinto
Doctor of Laws
PSYKOLOGIAN ALA HY, ISY, JY, TaY, TY, ÅA
Psykologian kandidaatin tutkinto
Bachelor of Arts (Psychology)
Psykologian maisterin tutkinto
Master of Arts (Psychology)
Filosofian maisterin tutkinto
Master of Arts
Psykologian lisensiaatin tutkinto
Licentiate of Arts (Psychology)
Psykologian tohtorin tutkinto
Doctor of Philosophy (Psychology)
TAIDETEOLLINEN ALA AYO, LY
Taiteen kandidaatin tutkinto
Bachelor of Arts (Art and Design)
Taiteen maisterin tutkinto
Master of Arts (Art and Design)
Taiteen tohtorin tutkinto
Doctor of Arts (Art and Design)
TANSSIALA TeaK
Tanssitaiteen kandidaatin tutkinto
Bachelor of Arts (Dance)
Tanssitaiteen maisterin tutkinto
Master of Arts (Dance)
Tanssitaiteen lisensiaatin tutkinto
Licentiate of Arts (Dance)
Tanssitaiteen tohtorin tutkinto
Doctor of Arts (Dance)
TEATTERIALA TeaK, TaY
Teatteritaiteen kandidaatin tutkinto
Bachelor of Arts (Theatre and Drama)
Teatteritaiteen maisterin tutkinto
Master of Arts (Theatre and Drama)
Teatteritaiteen lisensiaatin tutkinto
Licentiate of Arts (Theatre and Drama)
Teatteritaiteen tohtorin tutkinto
Doctor of Arts (Theatre and Drama)
TEKNILLISTIETEELLINEN ALA AYO, LTY, OY, TTY, TY, VY, ÅA
Tekniikan kandidaatin tutkinto
Bachelor of Science (Technology)/(Architecture)
Arkkitehdin tutkinto AYO, OY, TTY
Master of Science (Architecture)
Diplomi-insinöörin tutkinto
Master of Science (Technology)
Maisema-arkkitehdin tutkinto AYO
Master of Science
(Landscape Architecture)
Tekniikan lisensiaatin tutkinto
Licentiate of Science
(Technology)/(Architecture)
Tekniikan tohtorin tutkinto
Doctor of Science
(Technology)/(Architecture)
TEOLOGIAN ALA HY, ISY, ÅA
Teologian kandidaatin tutkinto
Bachelor of Theology
Teologian maisterin tutkinto
Master of Theology
Teologian lisensiaatin tutkinto
Licentiate of Theology
Teologian tohtorin tutkinto
Doctor of Theology
TERVEYSTIETEIDEN ALA ISY, JY, OY, TaY, TY, ÅA
Terveystieteiden kandidaatin tutkinto
Bachelor of Health Sciences
Terveystieteiden maisterin tutkinto
Master of Health Sciences
Terveystieteiden lisensiaatin tutkinto
Licentiate of Health Sciences
Terveystieteiden tohtorin tutkinto
Doctor of Health Sciences
YHTEISKUNTATIETEELLINEN ALA HY, HY (SSKH)5, ISY, JY, LY, TaY, TY, VY, ÅA
Hallintotieteiden kandidaatin tutkinto
Bachelor of Administrative Sciences
Valtiotieteiden kandidaatin tutkinto
Bachelor of Social Sciences
Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto
Bachelor of Social Sciences
Hallintotieteiden maisterin tutkinto
Master of Administrative Sciences
Valtiotieteiden maisterin tutkinto
Master of Social Sciences
Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto
Master of Social Sciences
Hallintotieteiden lisensiaatin tutkinto
Licentiate of Administrative Sciences
Valtiotieteiden lisensiaatin tutkinto
Licentiate of Social Sciences
Yhteiskuntatieteiden lisensiaatin tutkinto
Licentiate of Social Sciences
Hallintotieteiden tohtorin tutkinto
Doctor of Administrative Sciences
Valtiotieteiden tohtorin tutkinto
Doctor of Social Sciences
Yhteiskuntatieteiden tohtorin tutkinto
Doctor of Social Sciences
Filosofian tohtorin tutkinto (Doctor of Philosophy) voidaan suorittaa tieteellisessä jatkokoulutuksessa Aalto-yliopistossa, Helsingin yliopistossa, Itä-Suomen yliopistossa, Jyväskylän yliopistossa, Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa, Lapin yliopistossa, Oulun yliopistoissa, Svenska handelshögskolanissa, Tampereen yliopistossa, Tampereen teknillisessä yliopistossa, Turun yliopistossa, Vaasan yliopistossa ja Åbo Akademissa.

1 vain farmaseutin tutkinto

2 Tampereen teknillisellä yliopistolla on luonnontieteellisen alan koulutusvastuu erikseen opetusministeriön asetuksella säädettävissä oppiaineissa. Tampereen teknillisessä yliopistossa suoritettavan tutkinnon nimike on kuitenkin aina teknillistieteellisen alan mukainen tutkintonimike.

3 vain metsätieteellinen ala

4 vain oikeusnotaarin tutkinto

5 vain kandidaatin tutkinto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.