1134/2009

Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2009

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista 9 päivänä toukokuuta 2007 annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (567/2007) liite 2:n 5 ja 8 kohta sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 53/2009, seuraavasti:Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta 2009 ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran eläkesäätiön vuodelta 2009 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa. Liitteen 2 kohtaa 8 sovelletaan kuitenkin ensimmäisen kerran eläkesäätiön vuodelta 2008 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa.

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2009

Sosiaali- ja terveysministeri
Liisa Hyssälä

Matemaatikko
Pirjo Moilanen

Liite 2

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.