1123/2009

Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2009

Valtioneuvoston asetus poliisikoulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sisäasiainministeriön esittelystä,

muutetaan poliisikoulutuksesta 12 päivänä toukokuuta 2005 annetun valtioneuvoston asetuksen (283/2005) 2, 5 ja 9 §, sellaisina kuin niistä ovat 2 ja 9 § asetuksessa 1247/2007, seuraavasti:

2 §
Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on kehittää, ohjata ja seurata Poliisiammattikorkeakoulun toimintaa. Tässä tarkoituksessa hallitus:

1) tekee Poliisihallitukselle esityksen poliisin tutkintokoulutuksen ja vähintään 45 opintopisteen erikoistumiskoulutuksen opetussuunnitelmien vahvistamiseksi;

2) tekee Poliisihallitukselle esityksen poliisin tutkintokoulutuksen valintaperusteiden vahvistamiseksi;

3) asettaa Poliisiammattikorkeakoulun valintatoimikunnat;

4) ratkaisee hallituksen käsiteltäviksi säädetyt oikaisuvaatimukset;

5) hyväksyy ja allekirjoittaa Poliisiammattikorkeakoulun toimintakertomuksen;

6) antaa sisäasiainministeriölle lausunnon rehtorin viran hakijoista;

7) käsittelee muut asian laadun mukaan hallituksen käsiteltäviksi kuuluvat Poliisiammattikorkeakoulua koskevat asiat.

5 §
Tutkimuspoliittinen neuvottelukunta

Poliisihallitus asettaa poliisin tutkimuspoliittisen neuvottelukunnan, jonka tehtävänä on poliisin strategisesti tärkeiden tutkimuskohteiden määrittely, Poliisihallituksen hyväksymien tutkimuskohteiden priorisointi, poliisialan tutkimuksen koordinointi sekä tutkimustoiminnan edistäminen, seuranta ja arviointi.

9 §
Poliisin henkilöstöön kuulumattomien opiskeluoikeus

Poliisiammattikorkeakouluun voidaan Poliisihallituksen tekemien linjausten mukaisesti Poliisiammattikorkeakoulun päätöksellä ottaa opiskelemaan muitakin kuin poliisin henkilöstöön kuuluvia.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2009

Sisäasiainministeri
Anne Holmlund

Lainsäädäntöneuvos
Riitta Aulanko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.