1120/2009

Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2009

Valtioneuvoston asetus poliisin tunnuskuvasta sekä sen kulkuneuvoissa käytettävistä lipuista ja viireistä annetun asetuksen 3 ja 4 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sisäasiainministeriön esittelystä,

muutetaan poliisin tunnuskuvasta sekä sen kulkuneuvoissa käytettävistä lipuista ja viireistä 30 päivänä toukokuuta 1952 annetun asetuksen (234/1952) 3 ja 4 § seuraavasti:

3 §

Poliisihallitus antaa määräykset poliisin tunnuskuvan virallisesta käytöstä, vahvistaa viirien ja pienoislippujen värin ja muodon sekä niiden käyttöä koskevat ohjeet ja antaa tarkemmat määräykset tämän asetuksen soveltamisesta.

4 §

Poliisihallitus voi hakemuksesta myöntää poliisin henkilöstöön kuuluville ja näiden muodostamille yhteenliittymille luvan poliisin tunnuskuvan yksityiseen käyttöön.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2009

Sisäasiainministeri
Anne Holmlund

Lainsäädäntöneuvos
Riitta Aulanko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.