1118/2009

Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2009

Valtioneuvoston asetus sisäasiainministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sisäasiainministeriön esittelystä,

muutetaan sisäasiainministeriöstä 26 päivänä kesäkuuta 2003 annetun valtioneuvoston asetuksen (609/2003) 1 §:n 1 momentti, 2 §, 3 §:n 2 momentti ja 6 §:n 2 momentti, sellaisena kuin niistä on 1 §:n 1 momentti asetuksessa 1022/2007, 2 § asetuksessa 518/2009 ja 6 §:n 2 momentti asetuksessa 814/2004, seuraavasti:

1 §
Ministeriön tehtävät

Sisäasiainministeriön tehtäviä ovat:

1) poliisihallinto;

2) yleinen järjestys ja turvallisuus;

3) poliisin rikostorjunta;

4) poliisin lupahallinto;

5) ampuma-aseet;

6) arpajaiset;

7) yksityinen turvallisuusala;

8) pelastustoimi;

9) hätäkeskustoiminta;

10) aluehallinnon yhteinen varautuminen poikkeusoloihin ja häiriötilanteisiin ja siihen liittyvät keskushallinnon tehtävät;

11) Suomen kansalaisuus;

12) maahanmuutto ja kansainvälisen suojelun antaminen;

13) maahanmuuttajien kotouttaminen;

14) turvapaikanhakijoiden vastaanotto ja joukkopakotilanteisiin varautuminen;

15) ulkomaalaislain (301/2004) nojalla tapahtuva säilöönotto;

16) paluumuuttoon, maastamuuttoon ja ulkosuomalaisiin liittyvät asiat;

17) ulkomaan kansalaisten paluu ja palauttaminen;

18) etnisen yhdenvertaisuuden ja hyvien etnisten suhteiden edistäminen sekä rasismin ja etnisen syrjinnän ehkäisy;

19) rajavalvonta, rajatarkastukset ja meripelastustoimi;

20) siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiuksien yhteensovittaminen;

21) Suomen lippu ja Suomen vaakuna;

22) hengenpelastusmitalit ja Suomen Punaisen Ristin ansiomerkit.


2 §
Ministeriön toimialaan kuuluvat virastot, laitokset, yhtiöt ja muut toimielimet

Ministeriön toimialaan kuuluvat:

Poliisihallitus

keskusrikospoliisi

suojelupoliisi

liikkuva poliisi

Poliisiammattikorkeakoulu

Poliisin tekniikkakeskus

poliisilaitokset

Pelastusopisto

hätäkeskuslaitos

Palosuojelurahasto

Maahanmuuttovirasto

turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskukset

vähemmistövaltuutetun toimisto

syrjintälautakunta

Rajavartiolaitos

Hallinnon tietotekniikkakeskus

Suomen Erillisverkot Oy.

3 §
Ministeriön organisaatio

Rajavartio-osastona on Rajavartiolaitoksen esikunta. Ministeriön rajavartio-osastosta Rajavartiolaitoksen esikuntana säädetään erikseen.


6 §
Ministeriön virkamiehet

Osastopäälliköllä ja ministeriön kansainvälisten asioiden yksikön päälliköllä on ylijohtajan arvonimi ja teknisellä johtajalla yli-insinöörin arvonimi.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2009

Sisäasiainministeri
Anne Holmlund

Kansliapäällikkö
Ritva Viljanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.