1093/2009

Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2009

Valtiovarainministeriön asetus Tilastokeskuksen suoritteiden maksullisuudesta

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994, ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta 21 päivänä toukokuuta 1999 annetun lain (621/1999) 34 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 495/2005:

1 §
Maksuttomat suoritteet

Valtion maksuperustelain 5 §:ssä tarkoitettuja Tilastokeskuksen maksuttomia suoritteita ovat

1) yleiseen käyttöön tarkoitetut tilastotiedot itsepalveluna;

2) vähäiset opastus- ja tietopalvelut;

3) tilastoalan keskuskirjaston lainauspalvelut kaukolainapalveluita lukuun ottamatta;

4) kuolintodistusten jäljennökset kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain (459/1973) 15 §:n 2 momentissa mainituille.

2 §
Maksulliset liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja suoritteita, jotka Tilastokeskus hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat seuraavat tilauksesta toimitettavat tai saatavilla olevat valmiit suoritteet:

1) tilastoalan julkaisut ja lehdet lukuun ottamatta 1 §:n 1 momentin 1) kohdassa mainittuja sekä kaikkien julkaisujen painatus- ja toimituskulut;

2) tutkimukset sekä tilasto- ja muut asiantuntijapalvelut;

3) tutkimus- ja muiden aineistojen muokkaaminen sekä muut niihin liittyvät palvelut;

4) rekisteripalvelut;

5) asiakaskohtaiset tietokantapalvelut;

6) Tilastokeskuksen hallinnassa olevien tilojen ja laitteiden käyttö;

7) kuolintodistusten jäljennökset muille kuin 1 §:n 1 momentin 4) kohdassa mainituille;

8) tilastoalan keskuskirjaston kaukolainapalvelut;

9) muut edellä mainittuihin verrattavat palvelusuoritteet, kuten valokopiot ja muut jäljennökset.

3 §
Muut maksulliset suoritteet

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää Tilastokeskus ottaen huomioon, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2010.

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2009

Hallinto- ja kuntaministeri
Mari Kiviniemi

Finanssineuvos
Anja Simola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.