1083/2009

Annettu 17 päivänä joulukuuta 2009

Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuslain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 luvun 3 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä,

muutetaan sairausvakuutuslain täytäntöönpanosta 30 päivänä joulukuuta 2004 annetun valtioneuvoston asetuksen (1335/2004) 2 luvun 3 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 980/2006, seuraavasti:

2 luku

Etuuksien hakeminen ja maksaminen

3 §
Päivärahaetuuksien maksukaudet

Sairauspäiväraha, osasairauspäiväraha ja erityishoitoraha maksetaan jälkikäteen siten, että ensimmäinen maksukausi käsittää kuusi ensimmäistä arkipäivää päivärahaetuusoikeuden alkamisesta ja kukin seuraava maksukausi 25 arkipäivää. Jos työkyvyttömyys ei kestä koko maksukautta, sairauspäiväraha ja osasairauspäiväraha maksetaan päivärahaoikeuden päätyttyä. Jos osasairauspäivärahakausi on sairausvakuutuslain 8 luvun 11 §:n 4 momentissa tai 12 §:n 2 momentissa tarkoitetuista syistä lyhyempi kuin maksukausi, osasairauspäiväraha maksetaan päivärahaoikeuden päätyttyä.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2009

Sosiaali- ja terveysministeri
Liisa Hyssälä

Hallitussihteeri
Sanna Pekkarinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.