1070/2009

Annettu Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2009

Valtioneuvoston asetus valtiovarainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä,

muutetaan valtiovarainministeriöstä 26 päivänä kesäkuuta 2003 annetun valtioneuvoston asetuksen (610/2003) 1 §:n 30, 32 ja 37 kohta sekä 2 §:n 1 kohta, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 1023/2007, sekä

lisätään 1 §:ään sellaisena kuin se on mainitussa asetuksessa 1023/2007, uusi 37 a kohta sekä 2 §:ään sellaisena kuin se on viimeksi mainitussa asetuksessa, uusi 8 a ja 16 a kohta, seuraavasti:

1 §
Ministeriön tehtävät

Valtiovarainministeriön tehtäviä ovat:


30) aluehallinnon, lukuun ottamatta maakunnan liittojen yhteistoiminta-alueita, ja valtion paikallishallinnon toimialuejaot ja niiden yhteensovittaminen;


32) julkisen hallinnon tietohallinnon, sähköisen asioinnin ja tietovarantojen käytön yleinen kehittäminen, valtionhallinnon tietohallinnon ohjaus sekä valtionhallinnon tietohallinnon yhteisten kehittämishankkeiden yhteensovittaminen;


37) aluehallintovirastojen yleishallinnollinen ohjaus;

37 a) rekisterihallinnon ja väestökirjanpidon ohjaus ja kehittäminen;


2 §
Ministeriön toimialaan kuuluvat virastot, laitokset, rahastot, yhtiöt ja muut toimielimet

Ministeriön toimialaan kuuluvat:

1) aluehallintovirastot;


8 a) Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus;


16 a) Haus kehittämiskeskus Oy;Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2009

Hallinto- ja kuntaministeri
Mari Kiviniemi

Henkilöstöpäällikkö
Ulla Vilhu

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.