1052/2009

Annettu Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2009

Valtioneuvoston asetus Verohallinnon virkamiehiltä vaadittavasta kielitaidosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä, säädetään julkisyhteisöjen henkilöstön kielitaidosta 6 päivänä kesäkuuta 2003 annetun lain (424/2003) 6 §:n 4 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee Verohallinnon virkamieheltä vaadittavaa suomen ja ruotsin kielten taitoa, jos viran kelpoisuusvaatimuksena ei ole korkeakoulututkinto.

Ahvenanmaan maakunnassa Verohallinnon palveluksessa olevien virkamiesten kielitaitovaatimuksista säädetään Ahvenanmaan maakunnassa valtion palveluksessa olevilta vaadittavasta kielitaidosta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (1218/2007).

2 §
Kielitaitoa koskevat kelpoisuusvaatimukset

Verohallinnon virkamieheltä vaaditaan suomen tai ruotsin kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito.

Jos Verohallinnosta annetun lain (237/2008) 4 §:ssä tarkoitetun Verohallinnon yksikön tai toimintayksikön tehtävät säädetään tai määrätään alueellisiksi ja alue on yksikielinen taikka, jos yksikkö, toimintayksikkö tai näiden osasto perustetaan yksikieliseksi, virkamieheltä vaaditaan kyseisen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito.

3 §
Suomen tai ruotsin kieltä edellyttävien virkatehtävien jakaminen

Verohallinnon virkoja täytettäessä on huolehdittava siitä, että suomen tai ruotsin kieltä edellyttävät virkatehtävät voidaan yksikössä jakaa kyseistä kieltä taitavien virkamiesten suoritettaviksi.

4 §
Voimaantulo ja siirtymäsäännös

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Henkilö, joka on Verohallinnon virassa tämän asetuksen tullessa voimaan, on edelleen kelpoinen virkaansa tämän asetuksen tultua voimaan.

Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2009

Hallinto- ja kuntaministeri
Mari Kiviniemi

Neuvotteleva virkamies
Helena Ikonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.