1037/2009

Annettu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2009

Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2009 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 10 päivänä heinäkuuta 1998 annetun verontilityslain (532/1998) 5 §:n nojalla:

1 §

Verovuoden 2009 ennakonpidätysten, ennakon täydennysmaksun ja kannossa maksettavan ennakon sekä ennen verotuksen päättymistä suoritetun jäännösveron tilityksissä sovelletaan tämän asetuksen määräyksiä.

2 §

Verovuodelta 2009 suoritettavissa verontilityslain 5 §:n mukaisissa tilityksissä käytetään seuraavia jako-osuuksia:

Valtionveron osuus 28,92 %
Kunnallisveron osuus 61,16 %
Kirkollisveron osuus 3,49 %
Vakuutetun sairausvakuutusmaksu
― sairaanhoitomaksun osuus 4,23 %
― päivärahamaksun osuus 2,20 %
3 §

Verovuodelta 2009 suoritettavia verontilityslain 5 §:n mukaisia tilityksiä varten kuntien jako-osuudet lasketaan siten, että verovuodelta 2008 toimitetun verotuksen mukainen maksuunpantu kunnallisvero oikaistaan vuoden 2009 tuloveroprosentin mukaiseksi. Näin saatua maksuunpantua kunnallisveroa korjataan kertoimella, joka on kunkin kunnan 1 päivän tammikuuta 2009 ja 1 päivän tammikuuta 2008 asukaslukujen suhde. Kunkin kunnan jako-osuus lasketaan näin arvioidun kunnallisveron osuutena kaikkien kuntien vastaavien verojen summasta.

Seurakuntien jako-osuudet lasketaan siten, että maksuunpannun kirkollisveron osuudesta erotetaan viimeksi toimitetun verotuksen maksuunpanon suhteessa evankelis-luterilaisten seurakuntien yhteisosuus, saksalaisen seurakunnan osuus sekä kunkin ortodoksisen seurakunnan osuus. Tämän jälkeen evankelis-luterilaisten seurakuntien osuudet määrätään vastaavalla tavalla kuin kuntien jako-osuudet soveltaen seurakunnan 1 päivän tammikuuta 2009 ja 1 päivän tammikuuta 2008 jäsenmäärän suhdetta ja seurakunnan vuoden 2009 tuloveroprosenttia.

4 §

Tarkistettuja jako-osuuksia sovelletaan joulukuussa 2009 suoritettavasta tilityksestä lähtien, jolloin samalla oikaistaan vuoden 2009 kesäkuusta vuoden 2009 marraskuuhun sovellettujen jako-osuuksien käytöstä johtuvat tilityserot.

5 §

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä joulukuuta 2009.

Tällä asetuksella kumotaan verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2009 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista 11 päivänä helmikuuta 2009 annettu valtiovarainministeriön asetus (74/2009) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2009

Hallinto- ja kuntaministeri
Mari Kiviniemi

Neuvotteleva virkamies
Merja Taipalus

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.