1032/2009

Annettu Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2009

Valtioneuvoston asetus sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetusta tuesta ja rakennemuutoskorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

lisätään sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetusta tuesta ja rakennemuutoskorvauksesta 27 päivänä marraskuuta 2008 annetun valtioneuvoston asetuksen (759/2008) 13 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi asetuksessa 319/2009, mainitulla asetuksella 319/2009 kumotun 3 momentin tilalle uusi 3 momentti, 14 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi mainitussa asetuksessa 319/2009, mainitulla asetuksella 319/2009 kumotun 2 momentin tilalle uusi 2 momentti ja 15 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi mainitussa asetuksessa 319/2009, mainitulla asetuksella 319/2009 kumotun 3 momentin tilalle uusi 3 momentti, seuraavasti:

13 §
Viitemäärän siirto

Tukialueella A tai B sijaitsevan tilan viitemäärä voidaan siirtää vain tukialueella A tai B sijaitsevan maatilan haltijalle. Tukialueella C1―C4 sijaitsevan tilan viitemäärä voidaan siirtää vain tukialueella C1―C4 sijaitsevan maatilan haltijalle.

14 §
Viitemäärän yhdistäminen

Tukialueella A tai B sijaitsevan tilan viitemäärä voidaan yhdistää vain tukialueelle A tai B myönnetyn viitemäärän kanssa. Tukialueella C1―C4 sijaitsevan tilan viitemäärä voidaan yhdistää vain tukialueelle C1―C4 myönnetyn viitemäärän kanssa.

15 §
Viitemäärän jako

Tukialueella A tai B sijaitsevan tilan viitemäärä voidaan jakaa vain tukialueelle A tai B sijaitsevien tilanosien haltijoille. Tukialueella C1―C4 sijaitsevan tilan viitemäärä voidaan jakaa vain tukialueilla C1―C4 sijaitsevien tilanosien haltijoille.


Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä joulukuuta 2009.

Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2009

Ministeri
Paula Lehtomäki

Vanhempi hallitussihteeri
Juha Vanhatalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.