980/2009

Annettu Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 2009

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista 9 päivänä toukokuuta 2007 annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (567/2007) liite 1:n 4.2.4, 4.3 ja 7 kohta, sellaisina kuin niistä ovat liite 1:n 4.2.4 ja 7 kohta asetuksessa 1051/2008 ja liite 1:n 4.3.2 kohta asetuksessa 1248/2007, seuraavasti:


Tämä asetus tulee voimaan 7 päivänä joulukuuta 2009 ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran eläkesäätiön vuodelta 2009 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa.

Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 2009

Sosiaali- ja terveysministeri
Liisa Hyssälä

Matemaatikko
Pirjo Moilanen

Liite 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.