978/2009

Annettu Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2009

Valtioneuvoston asetus raha-arpa-, veikkaus- ja vedonlyöntipelien tuoton tilittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä,

muutetaan raha-arpa-, veikkaus- ja vedonlyöntipelien tuoton tilittämisestä 20 päivänä joulukuuta 2001 annetun valtioneuvoston asetuksen (1436/2001) 1 § seuraavasti:

1 §

Arpajaislain (1047/2001) 19 §:ssä tarkoitettua raha-arpa-, veikkaus- ja vedonlyöntipelitoimintaa harjoittavan Veikkaus Oy:n on tilitettävä rahapelitoimintojensa tuotot opetusministeriölle seuraavasti:

1) kalenterivuoden kultakin vuosineljännekseltä ennakkona arvioidusta vuosineljänneksen tuotosta 75 prosenttia 30 päivän kuluessa vuosineljänneksen päättymisestä;

2) loppuosa 1 kohdassa tarkoitetusta tuotosta kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen osalta 60 päivän kuluessa kunkin vuosineljänneksen päättymisestä;

3) koko kalenterivuoden tuotto kuukauden kuluessa yhteisön tilinpäätöksen vahvistamisesta.

Selvitys tilikauden tuotosta on toimitettava 1 momentin 3 kohdassa säädetyssä ajassa myös sisäasiainministeriölle, valtiovarainministeriölle ja Poliisihallitukselle.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2009

Kulttuuri- ja urheiluministeri
Stefan Wallin

Neuvotteleva virkamies
Erkki Norbäck

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.