909/2009

Annettu Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 2009

Valtioneuvoston asetus työ- ja elinkeinoministeriöstä annetun asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työ- ja elinkeinoministeriön esittelystä,

muutetaan työ- ja elinkeinoministeriöstä 15 päivänä marraskuuta 2007 annetun valtioneuvoston asetuksen (1024/2007) 1 §:n 3 kohta ja 2 § seuraavasti:

1 §
Ministeriön tehtävät

Työ- ja elinkeinoministeriön tehtäviä ovat:


3) alueiden kehittämisen suunnittelu, toteutus ja yhteensovittaminen sekä maakuntien yhteistoiminnan järjestämisen tukeminen;


2 §
Ministeriön toimialan virastot, laitokset, yhtiöt ja muut toimielimet

Työ- ja elinkeinoministeriön toimialaan kuuluvat:

Työ- ja elinkeinotoimistot

Tekes – teknologian innovaatioiden kehittämiskeskus

Valtion teknillinen tutkimuskeskus

Geologinen tutkimuskeskus

Matkailun edistämiskeskus

Työvoimaopisto

Patentti- ja rekisterihallitus

Mittatekniikan keskus

Turvatekniikan keskus

Kuluttajatutkimuskeskus

Kilpailuvirasto

Kuluttajavirasto

Energiamarkkinavirasto

Huoltovarmuuskeskus

Merimiespalvelutoimisto

Työneuvosto

Valtakunnansovittelijain toimisto

Puolustustaloudellinen suunnittelukunta

Huoltovarmuusrahasto

Valtiontakuurahasto

Valtion ydinjätehuoltorahasto

Ministeriön toimialaan kuuluvat myös seuraavia valtionyhtiöitä koskevat asiat:

Finnvera Oyj

Suomen Teollisuussijoitus Oy.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 2009

Elinkeinoministeri
Mauri Pekkarinen

Hallitusneuvos
Matti Ilonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.