841/2009

Annettu 5 päivänä marraskuuta 2009

Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista osarahoitettavien menojen tukikelpoisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työ- ja elinkeinoministeriön esittelystä,

lisätään rakennerahastoista osarahoitettavien menojen tukikelpoisuudesta 29 päivänä marraskuuta 2007 annettuun valtioneuvoston asetukseen (1079/2007) uusi 3 a § seuraavasti:

3 a §
Osamaksukaupalla hankittu omaisuus

Osamaksukaupasta annetun lain (91/1966) 1 §:ssä tarkoitetulla osamaksukaupalla hankitun omaisuuden hankintameno katsotaan myös rahoitusvelan osalta tukikelpoiseksi, jos:

1) tuensaajalla on oikeudellisesti sitova osamaksukaupasta annettuun lakiin ja solmittuun rahoitussopimukseen perustuva velvoite maksaa jäljellä oleva rahoitusvelka rahoitusyhtiölle;

2) rahoitusyhtiö on maksanut tuensaajan puolesta rahoitusvelan myyjälle;

3) omaisuus on toimitettu tuensaajalle; ja

4) osamaksukaupalla hankitun omaisuuden omistusoikeutta vastaavat oikeudet siirtyvät tuensaajalle siten, että tuensaaja on oikeutettu tekemään siitä poistoja ja vähentämään arvonlisäveron, jos tuensaaja on arvonlisäverovelvollinen.

Osamaksukaupalla hankitun omaisuuden vakuutus-, korjaus- ja huoltomenot eivät ole tukikelpoisia.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä marraskuuta 2009.

Helsingissä 5 päivänä marraskuuta 2009

Elinkeinoministeri
Mauri Pekkarinen

Aluekehitysjohtaja
Jussi Yli-Lahti

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.