834/2009

Annettu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2009

Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 10 a §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 10 a §:n muuttamisesta 19 päivänä joulukuuta 2008 annetun lain (920/2008) voimaantulosäännös seuraavasti:


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Lakia sovelletaan siihen kevyeen ja raskaaseen polttoöljyyn, joka on käytetty 1 päivänä kesäkuuta 2009 tai sen jälkeen.

Tämän lain mukaista veronpalautusta maksetaan sille laskennalliselle osuudelle koko vuoden 2009 aikana käytetystä kevyestä tai raskaasta polttoöljystä, joka vastaa kesäkuun 1 päivän 2009 ja joulukuun 31 päivän 2009 välisen ajanjakson osuutta koko vuodesta 2009.

Ennen 1 päivää kesäkuuta 2009 käytettyyn kevyeen ja raskaaseen polttoöljyyn sovelletaan nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain (1472/1994) 10 a §:ää sellaisena kuin se on laissa 604/2006.


Tämä laki tulee voimaan 16 päivänä marraskuuta 2009.

HE 121/2009
VaVM 15/2009
EV 128/2009

Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2009

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Valtiovarainministeri
Jyrki Katainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.