824/2009

Annettu Helsingissä 5 päivänä marraskuuta 2009

Valtioneuvoston asetus sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetusta tuesta ja rakennemuutoskorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

muutetaan sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetusta tuesta ja rakennemuutoskorvauksesta 27 päivänä marraskuuta 2008 annetun valtioneuvoston asetuksen (759/2008) 4 §:n 5 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 319/2009, seuraavasti:

4 §
Muuntokertoimet

Tukialueilla C1―C4 muuntokertoimet ovat seuraavat:

Eläinlaji Muuntokerroin
Siat (tukialueet C1―C4) 0,9600
Kanat ja emokanat
tukialue C1 0,9216
tukialue C2 0,9216
tukialue C2 pohjoinen ja saaristo 0,9504
tukialue C3 ja C4 1,1712
Broilerit, lihasiipikarjaemot ja muu lihasiipikarja Muuntokerroin
tukialue C1 0,8448
tukialue C2 0,8640
tukialue C2 pohjoinen ja saaristo 0,9120
tukialue C3 ja C4 0,9120


Tämä asetus tulee voimaan 11 päivänä marraskuuta 2009.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 5 päivänä marraskuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Vanhempi hallitussihteeri
Juha Vanhatalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.