811/2009

Annettu Helsingissä 22 päivänä lokakuuta 2009

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus hedelmöityshoidoista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti,

muutetaan hedelmöityshoidoista 29 päivänä elokuuta 2007 annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (825/2007) 2 §, 3 §:n 2 momentti ja 5 §, seuraavasti:

2 §
Terveystarkastus

Terveystarkastuksen yhteydessä luovuttajalle tehdään tutkimukset siten kuin ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain (101/2001) 24 §:n 4 momentin nojalla annetuissa Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen määräyksissä määrätään.

3 §
Luovuttajan tunnus

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto muodostaa kullekin palvelujen antajalle yksilöllisen tunnuksen käytettäväksi luovuttajan tunnuksen organisaatio-osana. Luovuttajan tunnuksen juokseva osa on kuusinumeroinen tunnus, joka on voitava yhdistää yksilöityyn luovuttajaan. Kukin palvelujen antaja aloittaa juoksevan osan numeroinnin numerosarjasta 000001. Jos siittiöiden luovuttaja on antanut hedelmöityshoidoista annetun lain 16 §:n 2 momentissa tarkoitetun suostumuksen isyyden vahvistamiseen, merkitään tunnuksen kolmanneksi osaksi numero 1. Jos siittiöiden luovuttaja ei ole antanut edellä tarkoitettua suostumusta, merkitään tunnuksen kolmanneksi osaksi numero 2.


5 §
Toimintatiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolla on oikeus saada palvelujen antajalta maksutta kaikki valvontatehtävässään tarvitsemansa tiedot ja asiakirjat.

Palvelujen antajan tulee toimittaa Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain 20 i §:n 2 momentissa tarkoitettu vuosikertomus samalla, kun kertomus toimitetaan Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle.

Palvelujen antajan tulee antaa maksutta Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle tilastointia varten tarpeelliset tiedot hedelmöityshoidoista, niiden tuloksellisuudesta ja kustannusvaikuttavuudesta sekä potilasturvallisuudesta.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2009.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 22 päivänä lokakuuta 2009

Peruspalveluministeri
Paula Risikko

Hallitusneuvos
Anne Koskela

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.