801/2009

Eduskunnan päätös eduskunnan pankkivaltuutettujen johtosäännön 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 25 päivänä helmikuuta 2000 annetun eduskunnan pankkivaltuutettujen johtosäännön (252/2000) 3 §:n 1 momentin johdantokappale ja 4 kohta sekä 3 ja 4 momentti seuraavasti:

3 §
Tehtävät

Pankkivaltuuston tehtävänä on, siten kuin Suomen Pankista annetussa laissa (214/1998) ja Suomen Pankin virkamiehistä annetussa laissa (1166/1998) tarkemmin säädetään:


4) tehdä esitys johtokunnan puheenjohtajan viran täyttämisestä ja nimittää ja erottaa muut johtokunnan jäsenet;


Pankkivaltuusto nimittää ja erottaa Finanssivalvonnan johtokunnan jäsenet ja johtajan sekä valvoo Finanssivalvonnan hallintoa ja toimintaa, siten kuin Finanssivalvonnasta annetussa laissa (878/2008) säädetään. Pankkivaltuusto toimii Suomen itsenäisyyden juhlarahaston hallintoneuvostona, siten kuin Suomen itsenäisyyden juhlarahastosta annetussa laissa (717/1990) tarkemmin säädetään.

Pankkivaltuusto antaa ohjeet siitä, miten Suomen Pankin johtokunnan jäsenen viran hoidosta enintään viikon kestävän virkavapauden aikana päätetään. Pankkivaltuuston tehtävänä on ryhtyä asianmukaisiin toimenpiteisiin, jos Suomen Pankin johtokunnan jäsenen tai Finanssivalvonnan johtajan epäillään syyllistyneen virkarikokseen tai jos on ilmennyt perusteita siviilikanteen nostamiseksi heitä vastaan.


Tämä eduskunnan päätös tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2009.

PNE 1/2009
TaVM 14/2009
EK 23/2009

Helsingissä 16 päivänä lokakuuta 2009

Eduskunnan puolesta


Sauli Niinistö puhemies


Seppo Tiitinen pääsihteeri

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.