736/2009

Annettu Helsingissä 8 päivänä lokakuuta 2009

Valtioneuvoston asetus maatalouden investointituesta ja nuoren viljelijän aloitustuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 37 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

muutetaan maatalouden investointituesta ja nuoren viljelijän aloitustuesta 30 päivänä huhtikuuta 2008 annetun valtioneuvoston asetuksen (299/2008) 37 §:n 1 momentin 3 kohta, sellaisena kuin se on asetuksessa 648/2008, seuraavasti:

37 §
Tuen ulkopuolelle jäävät kustannukset

Tukea ei myönnetä kustannuksiin, jotka johtuvat:


3) koneiden ja laitteiden hankinnasta, jollei hankinta liity uudisrakennus-, laajentamis- tai peruskorjausinvestointiin tai vuonna 2010 myönnettävän maatilan investointituen kohdentamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (735/2009) 4 §:n 2 momentissa, 11, 13, 15, 17―19 tai 21 §:ssä tarkoitettuun investointiin;Tämä asetus tulee voimaan 14 päivänä lokakuuta 2009.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa vireille tulleeseen hakemukseen sovelletaan tämän asetuksen voimaantullessa voimassa olleita säännöksiä.

Helsingissä 8 päivänä lokakuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Hallitussihteeri
Mika Saari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.