722/2009

Annettu Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2009

Ulkoasiainministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista annetun ulkoasiainministeriön asetuksen muuttamisesta

Ulkoasiainministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan ulkomaanedustuksen korvauksista 29 päivänä syyskuuta 2006 annetun asetuksen (854/2006) 2 ja 3 § sekä liitteet 1, 3 ja 7 seuraavasti:

2 §
Puoliso- ja lapsikorotus

Paikalliskorotuksen puolisokorotus on 22 prosenttia edustuston päällikön (vaativuustaso 1―3) paikalliskorotuksesta liitteen 1 ensimmäisen taulukon kuuden ensimmäisen rivin viroissa sekä palkkausryhmissä I-VI ja 22 prosenttia väliaikaisen asiainhoitajan paikalliskorotuksesta muussa tapauksessa.

Paikalliskorotuksen lapsikorotus on 13,5 prosenttia avustajan paikalliskorotuksesta.

3 §
Edustuston päällikön sijaisen paikalliskorotus

Kun virkamies on määrätty edustuston päällikön sijaiseksi tai väliaikaiseksi edustuston johtavaksi virkamieheksi, hänen paikalliskorotukseensa maksetaan tältä ajalta lisäys, jonka suuruus on 25 prosenttia asemapaikalla maksettavasta edustuston päällikön (vaativuustaso 4―7) paikalliskorotuksesta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2009.

Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2009

Ministeri
Alexander Stubb

Hallintojohtaja
Ari Rouhe

Liitteet 1, 3 ja 7

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.