707/2009

Annettu Helsingissä 24 päivänä syyskuuta 2009

Valtioneuvoston asetus tartuntatautiasetuksen väliaikaisesta muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä,

lisätään 31 päivänä lokakuuta 1986 annettuun tartuntatautiasetukseen (786/1986) siitä asetuksella 1383/2003 kumotun 8 §:n tilalle väliaikaisesti uusi 8 § seuraavasti:

8 §

Kunnan on järjestettävä vapaaehtoiset rokotukset, joiden tarkoituksena on suojata influenssa A-viruksen alatyypiltä (H1N1)v. Valtio huolehtii rokotuksista tartuntatautilain 9 §:ssä tarkoitetuissa valtion laitoksissa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen on huolehdittava rokotteiden toimittamisesta ja asiantuntijatuesta kunnille.

Rokotukset annetaan eri väestöryhmille seuraavassa järjestyksessä:

1) infektiopotilaiden tai infektioalttiiden potilaiden välittömään hoitoon ja kuljetukseen liittyvä terveyden- ja sosiaalihuollon henkilöstö sekä apteekkien asiakaspalvelutehtävissä toimiva henkilöstö;

2) raskaana olevat naiset;

3) sairautensa vuoksi riskiryhmään kuuluvat 6 kuukautta täyttäneet alle 65-vuotiaat;

4) riskiryhmään kuulumattomat 6 kuukautta täyttäneet alle 3-vuotiaat;

5) riskiryhmään kuulumattomat 3–24-vuotiaat sekä varusmiehet;

6) sairautensa vuoksi riskiryhmään kuuluvat 65 vuotta täyttäneet;

7) 25 vuotta täyttäneet ja sitä vanhemmat painottaen rokotusten aloittamista nuoremmista ikäryhmistä.


Tämä asetus tulee voimaan 25 päivänä syyskuuta 2009 ja on voimassa 31 päivään toukokuuta 2010.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 24 päivänä syyskuuta 2009

Peruspalveluministeri
Paula Risikko

Hallitussihteeri
Liisa Katajamäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.