702/2009

Annettu Helsingissä 17 päivänä syyskuuta 2009

Valtioneuvoston asetus rikesakkorikkomuksista annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä,

lisätään rikesakkorikkomuksista 21 päivänä toukokuuta 1999 annettuun asetukseen (610/1999) uusi 13 e § seuraavasti:

13 e §
Alkoholilakia koskevat rikkomukset

Alkoholilain (1143/1994) rikkomisesta voidaan määrätä rikesakko seuraavasti:

1) 58 §:n 1 momentissa säädetyn kiellon vastaisesta alkoholijuoman nauttimisesta 20 euroa;

2) poliisin 58 §:n 2 momentin nojalla antaman, alkoholijuoman nauttimista julkisella paikalla koskevan kiellon noudattamatta jättämisestä 20 euroa;

3) 34 §:n 2 momentin vastaisesta laillisesti valmistetun tai maahantuodun alkoholijuoman hallussa pitämisestä alle kahdeksantoistavuotiaana 20 euroa;

4) 34 §:n 2 momentin vastaisesta laillisesti valmistetun tai maahantuodun väkevän alkoholijuoman hallussa pitämisestä kahdeksantoista, mutta ei kahtakymmentä vuotta täyttäneenä 20 euroa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2009.

Helsingissä 17 päivänä syyskuuta 2009

Oikeusministeri
Tuija Brax

Lainsäädäntöneuvos
Lena Andersson

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.