697/2009

Annettu Helsingissä 18 päivänä syyskuuta 2009

Laki Ajoneuvohallintokeskuksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan Ajoneuvohallintokeskuksesta 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun lain (1592/1995) 2 §:n 1 momentin 18 kohta, sellaisena kuin se on laissa 274/2007, sekä

lisätään 2 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on laeissa 1103/2002 ja 696/2006 sekä mainitussa laissa 274/2007, uusi 19 kohta seuraavasti:

2 §
Tehtävät

Ajoneuvohallintokeskuksen tehtävänä on:


18) vastata sille osoitetuista kuorma- ja linja-auton kuljettajien perustason ammattipätevyyteen ja jatkokoulutukseen sekä kuljettajan ammattipätevyyskortin myöntämiseen liittyvistä tehtävistä;

19) vastata taksinkuljettajien koulutuksen ja jatkokoulutuksen koulutuslupien myöntämisestä, koulutusohjelmien hyväksymisestä ja koulutuksen valvonnasta sekä taksinkuljettajien kokeeseen liittyvistä tehtävistä.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 33/2009
LiVM 10/2009
EV 76/2009

Helsingissä 18 päivänä syyskuuta 2009

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Liikenneministeri
Anu Vehviläinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.