667/2009

Annettu Helsingissä 27 päivänä elokuuta 2009

Valtioneuvoston asetus valtakunnallisesta sosiaali- ja terveysalan eettisestä neuvottelukunnasta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään potilaan asemasta ja oikeuksista 17 päivänä elokuuta 1992 annetun lain (785/1992) 2 a §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 658/2009:

1 §
Neuvottelukunnan tehtävät

Valtakunnallisen sosiaali- ja terveysalan eettisen neuvottelukunnan tulee:

1) tehdä aloitteita sekä antaa lausuntoja ja suosituksia sosiaali- ja terveysalan eettisistä kysymyksistä sekä herättää näitä kysymyksiä koskevaa yhteiskunnallista keskustelua;

2) antaa asiantuntija-apua sosiaali- ja terveysalaa ja sitä koskevaa lainsäädäntöä kehitettäessä;

3) kerätä ja välittää tietoa sosiaali- ja terveysalan eettisistä kysymyksistä ja kansainvälisestä alan eettisestä keskustelusta julkaisujen, koulutustilaisuuksien ja muun vastaavan avulla;

4) seurata sosiaali- ja terveysalan ja siihen liittyvän teknologian kehitystä eettisestä näkökulmasta;

5) käsitellä potilaan ja sosiaalihuollon asiakkaan oikeuksiin ja asemaan liittyviä eettisiä kysymyksiä.

2 §
Jaostot ja asiantuntijat

Neuvottelukunta voi tarvittaessa asettaa jaostoja ja työryhmiä sekä kutsua pysyviä tai tilapäisiä asiantuntijoita.

3 §
Kokoonpano

Neuvottelukunnassa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä enintään 18 muuta jäsentä. Viimeksi mainituista jäsenistä kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Valtioneuvosto määrää puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä muut jäsenet ja varajäsenet neljäksi vuodeksi kerrallaan.

Neuvottelukunta nimeää jaostojensa puheenjohtajat jäsenistään.

Jäseniksi tulee valita sosiaali- tai terveysalan eettisiin kysymyksiin perehtyneitä henkilöitä, jotka edustavat ainakin palvelujen käyttäjien ja järjestäjien, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden, oikeustieteen, sosiaali- ja terveydenhuollon tutkimuksen sekä yhteiskuntaa koskevan eettisen tutkimuksen näkökulmaa. Neuvottelukunnassa tulee olla vähintään neljä kansanedustajaa.

Jos neuvottelukunnan jäsen tai varajäsen eroaa tai kuolee kesken toimikauden, sosiaali- ja terveysministeriö määrää edustajan hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Sama koskee jäsenenä olevaa kansanedustajaa, joka eroaa tai erotetaan eduskunnasta kesken vaalikauden tai jota ei enää valita uudelleen eduskuntaan.

Neuvottelukunnalla on pääsihteeri, jonka sosiaali- ja terveysministeriö nimeää.

4 §
Matkakustannusten korvaaminen

Neuvottelukunnan ja sen jaostojen sekä asiantuntijoiden matkakustannusten korvaamiseen sovelletaan valtion virka- ja työehtosopimusta matkakustannusten korvaamisesta.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2009.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

6 §
Siirtymäsäännökset

Valtakunnallinen terveydenhuollon eettinen neuvottelukunta toimii valtakunnallisena sosiaali- ja terveysalan eettisenä neuvottelukuntana 30 päivään syyskuuta 2010. Valtioneuvosto voi kuitenkin ennen sitä täydentää neuvottelukuntaa kahdella sosiaalihuollon eettisiin kysymyksiin perehtyneellä jäsenellä ja heidän varajäsenillään.

Helsingissä 27 päivänä elokuuta 2009

Peruspalveluministeri
Paula Risikko

Hallitusneuvos
Päivi Kaartamo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.