649/2009

Annettu Helsingissä 18 päivänä elokuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsätalouden ympäristötuen laskennassa käytettävästä puukuutiometrin keskikantohinnasta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään kestävän metsätalouden rahoituksesta 12 päivänä joulukuuta annetun lain (1094/1996) 19 §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1286/1997:

1 §
Puukuutiometrin keskikantohinnat

Metsätalouden ympäristötuesta annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (144/2000) 5 §:n 3 momentissa tarkoitettu kunkin metsäkeskuksen toimialueen vuosien 2006―2008 puukuutiometrin keskikantohintojen aritmeettinen keskiarvo on:

Metsäkeskus

euroa
Rannikko/Etelärannikko 35,05
Rannikko/ Pohjanmaa 31,81
Lounais-Suomi 39,34
Häme-Uusimaa 41,42
Kaakkois-Suomi 38,90
Pirkanmaa 41,16
Etelä-Savo 39,67
Etelä-Pohjanmaa 33,93
Keski-Suomi 39,36
Pohjois-Savo 37,32
Pohjois-Karjala 35,77
Kainuu 32,30
Pohjois-Pohjanmaa 27,55
Lappi 27,50
2 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2009. Tätä asetusta sovelletaan sellaisiin ympäristötukihakemuksiin, jotka ovat tulleet vireille 1 päivänä syyskuuta 2009 tai sen jälkeen.

Tällä asetuksella kumotaan metsätalouden ympäristötuen laskennassa käytettävästä puukuutiometrin keskikantohinnasta 27 päivänä elokuuta 2008 annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (551/2008).

Helsingissä 18 päivänä elokuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Ympäristöylitarkastaja
Marjukka Mähönen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.