645/2009

Annettu Helsingissä 13 päivänä elokuuta 2009

Valtioneuvoston asetus valtion virkamiehen sairauden todistamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä, säädetään valtion virkamiehen sairauden todistamisesta 19 päivänä elokuuta 1994 annetun valtion virkamieslain (750/1994) 23 a §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1088/2007:

1 §
Soveltamisala

Valtion virkamiehen sairauden todistamisessa noudatetaan valtion virkamieslain 23 a §:n 1 momentin (1088/2007) rinnalla mitä tämän asetuksen 2 §:ssä säädetään.

2 §
Sairauden todistaminen

Virkamies voi, hakiessaan virkavapautta epäillyn influenssan perusteella, todistaa sairautensa enintään seitsemän vuorokauden mittaisen ajan osalta lääkärin, terveyskeskuksen terveydenhoitajan, viraston osoittaman terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan antaman kirjallisen lausunnon nojalla, jonka tämä on antanut virkamiehen kanssa käymänsä puhelinkeskustelun tai muun vastaavan yhteydenpidon perusteella, vakuututtuaan kyseisestä sairaudesta ja työkyvyttömyydestä.

Jos tällainen influenssa kestää enintään viisi vuorokautta, virkamies voi todistaa sairautensa myös muulla virkavapauden myöntävän viranomaisen hyväksymällä luotettavalla tavalla.

3 §
Voimassaolo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2009. Asetuksen voimassaolo päättyy 31 päivänä joulukuuta 2009. Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöön panemiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin.

Helsingissä 13 päivänä elokuuta 2009

Hallinto- ja kuntaministeri
Mari Kiviniemi

Työmarkkinalakimies
Jussi Luomajärvi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.