602/2009

Annettu Helsingissä 6 päivänä elokuuta 2009

Valtioneuvoston asetus ympäristöministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä,

muutetaan 24 päivänä heinäkuuta 2003 ympäristöministeriöstä annetun asetuksen (708/2003) 4 §:n 1 momentti, 6 §:n 4) kohta ja 7 §:n 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat 18 päivänä joulukuuta 2008 annetussa asetuksessa (1062/2008), seuraavasti:


4 §
Työn järjestäminen

Ympäristöministeriössä on luontoympäristöosasto, rakennetun ympäristön osasto ja ympäristönsuojeluosasto. Lisäksi ministeriössä on osastojen ulkopuolisina toimintayksikköinä hallintoyksikkö, kansainvälisten ja EU-asiain yksikkö ja viestintäyksikkö. Niiden tehtävistä, niiden välisestä yhteistyöstä sekä toiminnan muusta järjestämisestä säädetään ympäristöministeriön työjärjestyksessä.


6 §
Virkojen kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena on:


4) viestintäjohtajalla, talousjohtajalla, luonnonsuojelujohtajalla, kehittämisjohtajalla, tietohallintojohtajalla, tutkimusjohtajalla ja muulla kuin edellä mainitulla neuvoksella sekä neuvottelevalla virkamiehellä ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys viran tehtäväalaan.

7 §
Virkojen täyttäminen

Ylijohtajan, hallitusneuvoksen, rakennusneuvoksen, kansainvälisten asiain neuvoksen, ympäristöneuvoksen, aluesuunnittelu-neuvoksen, asuntoneuvoksen, aluehallinto-neuvoksen, lainsäädäntöneuvoksen, tarkastusneuvoksen, viestintäjohtajan, talousjohtajan, luonnonsuojelujohtajan, kehittämisjohtajan, tietohallintojohtajan, tutkimusjohtajan, neuvottelevan virkamiehen ja hallitussihteerin nimittää valtioneuvosto.Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä elokuuta 2009.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 6 päivänä elokuuta 2009

Ympäristöministeri
Paula Lehtomäki

Hallitusneuvos
Riitta Rainio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.