601/2009

Annettu Helsingissä 6 päivänä elokuuta 2009

Valtioneuvoston asetus sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetusta tuesta ja rakennemuutoskorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

muutetaan sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetusta tuesta ja rakennemuutoskorvauksesta 27 päivänä marraskuuta 2008 annetun valtioneuvoston asetuksen (759/2008) 6 §:n 1 momentti seuraavasti:

6 §
Viitemäärän korottamisen perusteena oleva eläinyksikkömäärä

Viitemäärän korotuksessa käytettävä eläinyksikkömäärä muodostetaan kertomalla korotukseen oikeuttava tukikelpoinen tuotantorakennuksen sisäpinta-ala liitteen 2 mukaisella eläinmäärällä ja muuntamalla saatu eläinmäärä eläinyksiköiksi liitteen 3 mukaisella eläinryhmäkohtaisella eläinyksikkökertoimella. Näin saatuun eläinyksikkömäärään, joka olisi jatkuvassa tuotannossa normaalia tuotantotapaa noudattaen ollut oikeutettu kansalliseen tukeen tukialueella A ja B vuoden 2007 Etelä-Suomen kansallisen tuen tai tukialueella C1―C4 pohjoisen tuen määräytymisperusteiden mukaan, sovelletaan 4 §:n muuntokerrointa.Tämä asetus tulee voimaan 12 päivänä elokuuta 2009.

Helsingissä 6 päivänä elokuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Vanhempi hallitussihteeri
Juha Vanhatalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.