600/2009

Annettu Helsingissä 6 päivänä elokuuta 2009

Valtioneuvoston asetus maanmittauslaitoksen eräiltä kirjaamislakimieheltä vaadittavasta kielitaidosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, säädetään julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta 6 päivänä kesäkuuta 2003 annetun lain (424/2003) 6 §:n 3 momentin nojalla seuraavasti:

1 §
Kielitaitoa koskevat kelpoisuusvaatimukset

Maanmittaustoimiston kirjaamisasioita ratkaisevan virkamiehen, jolla on säädettynä kelpoisuusvaatimuksena korkeakoulututkinto, kielitaitoa koskevista kelpoisuusvaatimuksista säädetään julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentissa.

Siitä poiketen, mitä 1 momentissa säädetään, maanmittauslaitoksessa tulee olla kaksikielisten maanmittaustoimistojen väestön vähemmistön kielellisten oikeuksien turvaamiseksi kolme maakaaren (540/1995) 5 luvun 2 §:ssä tarkoitetun kirjaamislakimiehen virkaa, joihin kielitaitoa koskevana kelpoisuusvaatimuksena on toimialueen väestön vähemmistön kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä enemmistön kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito.

Varsinais-Suomen maanmittaustoimiston Ahvenanmaan toimipisteen henkilöstön kielitaitoa koskevista kelpoisuusvaatimuksista säädetään Ahvenanmaan maakunnassa valtion palveluksessa olevilta vaadittavasta kielitaidosta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (1218/2007).

2 §
Kirjaamislakimiesten virkojen sijoittaminen

Edellä 1 §:n 2 momentissa tarkoitetut kirjaamislakimiehen virat sijoitetaan kaksikielisiin maanmittaustoimistoihin sen mukaan, mitä Maanmittauslaitoksen keskushallinto määrää.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 6 päivänä elokuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Vanhempi hallitussihteeri
Elma Solonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.