565/2009

Annettu Helsingissä 16 päivänä heinäkuuta 2009

Valtioneuvoston asetus työsuojeluneuvottelukunnasta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään työsuojeluhallinnosta 8 päivänä tammikuuta 1993 annetun lain (16/1993) 4 §:n 1 momentin, sellaisena kuin se on laissa 9/1997, nojalla:

1 §
Työsuojeluneuvottelukunnan tehtävä

Työsuojeluneuvottelukunnan tehtävänä on:

1) käsitellä merkittäviä työsuojelua koskevia säädösvalmistelu-, kehitys-, suunnittelu- ja seurantahankkeita;

2) käsitellä työsuojelun yleisiä toimintalinjoja ja tulostavoitteita sekä voimavarojen suuntaamista työsuojelun edistämiseksi; sekä

3) käsitellä muita työympäristön kehittämisen kannalta merkittäviä asioita.

2 §
Neuvottelukunnan kokoonpano

Neuvottelukunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä enintään kymmenen muuta jäsentä, joista jokaisella on henkilökohtainen varajäsen.

Jos neuvottelukunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai muu jäsen taikka varajäsen eroaa tai kuolee kesken toimikauden, sosiaali- ja terveysministeriö määrää hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi samaa tahoa edustavan uuden jäsenen tai varajäsenen.

3 §
Jaostot

Neuvottelukunta voi asettaa jaostoja ja käyttää apunaan pysyviä asiantuntijoita.

Sosiaali- ja terveysministeriö voi kutsua neuvottelukunnan jaostoihin jäseniksi neuvottelukuntaan kuulumattomia jäseniä.

4 §
Kokoontuminen

Neuvottelukunta kokoontuu puheenjohtajan ja hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2009.

Tällä asetuksella kumotaan 19 päivänä helmikuuta 1993 annettu asetus työsuojeluneuvottelukunnasta (199/1993) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 16 päivänä heinäkuuta 2009

Ministeri
Stefan Wallin

Vanhempi hallitussihteeri
Antti Posio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.