468/2009

Annettu Helsingissä 26 päivänä kesäkuuta 2009

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Viestintäviraston radiohallinnollisista suoritteista perittävistä maksuista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti

lisätään 12 päivänä joulukuuta 2008 Viestintäviraston radiohallinnollisista suoritteista perittävistä maksuista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (950/2008) 3 lukuun uusi 20 § seuraavasti:

20 §
Toimilupahakemuksen käsittelymaksu

Viestintävirasto perii viestintämarkkinalain 8 a §:ssä tarkoitetun lyhytaikaiseen verkkopalveluiden tarjontaan digitaalisessa maanpäällisessä joukkoviestintäverkossa myönnettävän toimiluvan käsittelystä valtion maksuperustelain 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun kiinteän toimilupahakemuksen käsittelymaksun. Perittävä maksu on 300 euroa.

Viestintävirasto perii 1 momentissa tarkoitetun käsittelymaksun, vaikka toimilupahakemus hylätään.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2009.

Asetusta sovelletaan myös ennen sen voimaan tuloa vireille tulleisiin asioihin.

Helsingissä 26 päivänä kesäkuuta 2009

Viestintäministeri
Suvi Lindén

Neuvotteleva virkamies
Kaisa Laitinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.