424/2009

Annettu Helsingissä 11 päivänä kesäkuuta 2009

Valtioneuvoston asetus sokerialan rakenneuudistustuesta markkinointivuonna 2008/2009 annetun valtioneuvoston asetuksen 4 ja 4 a §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

muutetaan sokerialan rakenneuudistustuesta markkinointivuonna 2008/2009 29 päivänä marraskuuta 2007 annetun valtioneuvoston asetuksen (1124/2007) 4 §:n 2 momentti sekä 4 a §:n 1 ja 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 215/2009, seuraavasti:

4 §
Viljelijöille ja koneurakoitsijoille maksettavan tukiosuuden jakautuminen

Viljelijöille maksettavan tuen kokonaismäärä on 2 314 944,69 euroa. Koneurakoitsijoille maksettavan tuen kokonaismäärä on 19 689,69 euroa. Tuen maksamisen edellytyksenä on, että rakenneuudistusrahastossa on käytettävissä varat tuen maksamiseen.

4 a §
Viljelijöille ja koneurakoitsijoille maksettavan tuen määräytymisperusteet

Neuvoston asetuksen 3 artiklan 6 kohdan ensimmäisessä alakohdassa ja 7 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu tuki maksetaan viljelijöille perus- ja lisäosana. Perusosana maksetaan puolet 4 §:n 2 momentin mukaisesta tuen kokonaismäärästä. Perusosa maksetaan viljelijöille, joilla oli viitekaudella perustoimitusoikeus. Perusosan määrä on 13,00 euroa tonnilta. Viljelijöille, jotka ovat viitekautena luopuneet rakenneuudistuksen vuoksi kokonaan tai osittain perustoimitusoikeudestaan, maksetaan edellä mainitun perusosan lisäksi lisäosa. Lisäosa maksetaan siitä kiintiösokerimäärästä, jolla viljelijän perustoimitusoikeus on vähentynyt. Lisäosaa ei kuitenkaan makseta, jos perustoimitusoikeus on vähentynyt vähemmän kuin yhden tonnin. Lisäosan määrä on 35,65 euroa tonnilta.

Koneurakoitsijalle maksettava tuki määräytyy 1 momentissa tarkoitetun viljelijän kanssa tehdyn kasvukautta 2007 koskevan sopimuksen perusteella urakoidun sokerijuurikkaan kylvö- ja korjuualan perusteella siten, että tukea maksetaan 30 prosentille urakoitujen kylvö- ja korjuuhehtaarien määrästä. Koneurakoitsijan tukea ei kuitenkaan makseta sellaiselta juurikasalalta, joka oli kasvukaudella 2007 koneurakoitsijan tai kylvö- tai korjuukoneen omistajan tai omistajien hallinnassa. Tuen määrä on 18,00 euroa hehtaarilta.Tämä asetus tulee voimaan 17 päivänä kesäkuuta 2009.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 11 päivänä kesäkuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Hallitussihteeri
Suvi Ruuska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.