406/2009

Annettu Helsingissä 11 päivänä kesäkuuta 2009

Sisäasiainministeriön asetus poliisin ja rajavartiolaitoksen ajoneuvojen tunnusvärityksestä ja -merkeistä

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 11 päivänä joulukuuta 2002 annetun ajoneuvolain (1090/2002) 20 §:n 4 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 233/2007:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään poliisin tai rajavartiolaitoksen käyttöön erityisesti valmistettujen tai varustettujen ajoneuvojen tunnusvärityksestä ja -merkeistä niiden erottamiseksi muista ajoneuvoista.

2 §
Poliisiajoneuvon tunnusväritys ja -merkit

Kiintein näkyvin merkki- ja varoitusvalaisimin sekä äänimerkinantolaittein varustetun poliisiajoneuvon pohjaväri on valkoinen ja huomioväri tummansininen, jollei ajoneuvon rakenteesta muuta johdu. Poliisiajoneuvon tunnusmerkkinä on poliisin tunnuskuvasta sekä sen kulkuneuvoissa käytettävistä lipuista ja viireistä annetun asetuksen (234/1952) 1 §:ssä määritelty poliisin miekkatunnus ja ajoneuvon sivuilla tummansinisin kirjaimin merkittynä sanat POLIISI ja POLIS. Lisäksi ajoneuvoon voidaan kiinnittää lisätietoja kuten hätänumero ja ajoneuvon tunnus.

Kiintein näkyvin merkki- ja varoitusvalaisimin sekä äänimerkinantolaittein varustetussa M- ja N-luokan poliisiajoneuvossa on lisäksi pyöränaukkojen levyisinä niiden kohdalla tummansininen pystyraita, jollei ajoneuvon rakenteesta muuta johdu.

Poliisin käyttöön erityisesti valmistettu tai varustettu ajoneuvo voidaan jättää merkitsemättä 1 ja 2 momentissa säädetyllä tunnusvärityksellä ja -merkeillä.

3 §
Rajavartiolaitoksen ajoneuvon tunnusväritys ja -merkit

Kiintein näkyvin merkki- ja varoitusvalaisimin sekä äänimerkinantolaittein varustetun rajavartiolaitoksen ajoneuvon pohjaväri on valkoinen ja huomiovärit vihreä ja oranssi, jollei ajoneuvon rakenteesta muuta johdu. Rajavartiolaitoksen ajoneuvon tunnusmerkkinä on rajavartiolaitoksen sotilaskäskyasioista, sotilas- ja palvelusarvoista sekä tunnuskuvasta, ansiorististä ja ansiomitalista annetun tasavallan presidentin asetuksen (637/2005) 10 §:ssä säädetty rajavartiolaitoksen tunnuskuva ja ajoneuvon sivuilla valkoisin kirjaimin merkittynä sanat RAJAVARTIOLAITOS ja GRÄNSBEVAKNINGSVÄSENDET. Ahvenanmaalla käytetään tekstiä GRÄNSBEVAKNINGSVÄSENDET. Saamenkielisillä alueilla voidaan käyttää lisäksi yhdistelmää RAJAVARTIOLAITOS ja RÁDJEGOZÁHUS. Lisäksi ajoneuvoon voidaan kiinnittää lisätietoja, kuten hätänumero ja ajoneuvon tunnus.

Kiintein näkyvin merkki- ja varoitusvalaisimin sekä äänimerkinantolaittein varustetun M- ja N-luokan rajavartiolaitoksen ajoneuvon sivulla on lisäksi vihreä vaakaraita ikkunoiden alareunan ja pyöräkotelon yläreunan välisellä alueella sekä oranssit vinoraidat etuovissa, jollei ajoneuvon rakenteesta muuta johdu.

Rajavartiolaitoksen käyttöön erityisesti valmistettu tai varustettu ajoneuvo voidaan jättää merkitsemättä 1 ja 2 momentissa säädetyllä tunnusvärityksellä ja -merkeillä.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2009.

Helsingissä 11 päivänä kesäkuuta 2009

Sisäasiainministeri
Anne Holmlund

Ylitarkastaja
Anne Ihanus

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.