343/2009

Annettu Helsingissä 20 päivänä toukokuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeriön asetus koulumaitotuesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 3 ja 4 §:n muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan koulumaitotuesta 19 päivänä joulukuuta 2008 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (1026/2008) 3 § ja 4 §:n 3 momentti seuraavasti:

3 §
Tukikelpoiset tuotteet

Tukea myönnetään komission asetuksen liitteen I mukaisiin luokkiin I a, I c, II, III ja V kuuluville tuotteille seuraavin rajoituksin:

1) luokkiin I a, I c ja II kuuluvat tuotteet voivat sisältää rasvaa enintään 1 prosenttia;

2) luokkiin III ja V kuuluvat tuotteet voivat sisältää rasvaa enintään 24 prosenttia ja suolaa enintään 1,3 prosenttia. Niiden rasvapitoisuus voi kuitenkin 1.8.2011 alkaen olla enintään 17 prosenttia.

4 §
Tuen hakeminen

Jos tukea on haettu aterioiden valmistukseen käytetyille tuotteille komission asetuksen 5 artiklan 4 ja 5 kohtien mukaisesti, haetusta tuesta vähennetään 2 prosenttia.


Tämä asetus tulee voimaan 27 päivänä toukokuuta 2009. Sitä sovelletaan 1 päivänä elokuuta 2009 alkaen.

Helsingissä 20 päivänä toukokuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Hallitussihteeri
Aku-Petteri Korhonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.