339/2009

Annettu Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeriön asetus hirvieläinten ja petoeläinten aiheuttamien maatalous- ja viljelysvahinkojen korvaamisessa vuonna 2008 käytettävistä eräistä yksikköhinnoista ja normisadoista

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä 18 päivänä joulukuuta 1992 annetun lain (1336/1992) 13 §:n 1 momentin, sellaisena kuin se on asetuksessa 428/2007, nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään niistä yksikköhinnoista ja normisadoista, joita käytetään hirvieläinvahinkojen korvaamisesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (1162/2000) sekä petoeläinvahinkojen korvaamisesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (277/2000) tarkoitettujen vuonna 2008 aiheutuneiden eräiden maatalous- ja viljelysvahinkojen korvaamisessa.

2 §
Yksikköhinnat ja normisadot

Hirvieläinten ja petoeläinten aiheuttamien maatalous- ja viljelysvahinkojen korvaamisessa noudatetaan normisatojen osalta, mitä Maaseutuviraston määräyksissä satovahinkojen korvaamisessa käytettävistä normisadoista vuonna 2008 ja satovahinkokorvauksiin liittyvien tietojen tallentamisesta Tukisovellukseen (määräyskokoelma nro 41/08) säädetään. Yksikköhintojen osalta noudatetaan mitä Maaseutuviraston määräyksessä vuoden 2008 satovahinkojen korvaamisessa käytettävistä yksikköhinnoista (määräyskokoelma nro 5/09) säädetään. Lisäksi hirvieläinten ja petoeläinten aiheuttamien maatalous- ja viljelysvahinkojen korvaamisessa käytetään tämän asetuksen liitteen 1 mukaisia yksikköhintoja ja normisatoja.

Maa- ja metsätalousministeriö vahvistaa tarvittaessa erikseen muille kuin 1 momentissa tarkoitetuille kasveille aiheutuneiden hirvieläin- ja petoeläinvahinkojen korvaamisessa käytettävät yksikköhinnat ja normisadot.

3 §
Vähennykset

Korvauksen suuruutta arvioitaessa on normisadon arvosta vähennettävä säästyneet korjuu-, varastointi- ja muut kustannukset. Vähennyksen suuruus on arvioitava tapauskohtaisesti ja se tallennetaan tukisovellukseen pienentämällä lohkon osalta normisatoa niin, että korvauksen suuruudeksi tulee lohkon normisadon arvo vähennettynä säästyneillä kustannuksilla.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 25 päivänä toukokuuta 2009.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Ylitarkastaja
Jussi Laanikari

Liite 1

Hirvieläinten ja petoeläinten aiheuttamien maatalous- ja viljelysvahinkojen korvaamisessa käytettävät eräät yksikköhinnat ja normisadot vuonna 2008
Puutarhakasvi Yksikköhinta, euroa/kg Normisato, kg/ha
Punakaali 0,592 40 000
Ruusukaali 3,207 4 000
Mansikka 3,900 3 340
Vadelma 8,061 1 500
Omena (1 lk) 1,281 8 000
Marja-aronia 1,280 3 500
Tyrni 10,000 2 000
Kiinankaali 1,132 18 300
Härkäpapu 0,200 3 000
Taimet Yksikköhinta, euroa/kpl
Mansikka 0,220
Herukat ja karviainen 1,180
Vadelma 1,180
Omena 6,730
Tyrni 4,000

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.