338/2009

Annettu Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2009

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa siirrettävästä toimintapääomasta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään työeläkevakuutusyhtiöistä 25 päivänä huhtikuuta 1997 annetun lain (354/1997) 29 e §:n 2 momentin nojalla sellaisena kuin se on laissa 524/2008, 27 päivänä marraskuuta 1992 annetun vakuutuskassalain (1164/1992) 132 §:n 3 momentin nojalla sellaisena kuin se on laissa 252/2006 ja 29 päivänä joulukuuta 1995 annetun eläkesäätiölain (1774/1995) 88 §:n 6 momentin nojalla sellaisena kuin se on laissa 251/2006 seuraavasti:

1 §

Työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 29 e §:n 2 momentissa, vakuutuskassalain 132 §:n 3 momentissa ja eläkesäätiölain 88 §:n 6 momentissa tarkoitettu siirtyvän toimintapääoman prosenttimäärä on 12,1. Eläkelaitoksen vakavaraisuuslaskennassa käytettävä vastuuvelka lasketaan tällöin lakisääteistä eläkevakuutustoimintaa harjoittavien eläkelaitosten vanhuuseläkkeiden rahastointia ja toimintapääomaa koskevien säännösten väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain (853/2008) 7 §:ää soveltaen ennen rinnastettavan osuuden vähentämistä.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2009.

Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2009

Sosiaali- ja terveysministeri
Liisa Hyssälä

Matemaatikko
Pirjo Moilanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.