336/2009

Annettu Helsingissä 15 päivänä toukokuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatilan asunto-olojen parantamisen tuen hyväksyttävistä yksikkökustannuksista

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 12 päivänä maaliskuuta 1999 annetun maaseutuelinkeinojen rahoituslain (329/1999) 10 §:n 4 momentin, sellaisena kuin se on laissa 1479/2007, nojalla:

1 §
Soveltamisala

Maaseutuelinkeinojen rahoituslain (329/1999) 12 §:ssä tarkoitettuun maatilan asunto-olojen parantamista koskevaan investointiin sovelletaan mitä rakentamisinvestointien hyväksyttävistä yksikkökustannuksista maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (658/2008) asuinrakennusten hyväksyttävistä yksikkökustannuksista säädetään.

2 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä toukokuuta 2009.

Tätä asetusta sovelletaan tukihakemukseen, joka tulee vireille tämän asetuksen tultua voimaan.

Helsingissä 15 päivänä toukokuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Yliarkkitehti
Raija Seppänen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.