330/2009

Annettu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2009

Valtioneuvoston asetus tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnasta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, säädetään:

1 §
Tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta

Maa- ja metsätalousministeriön yhteydessä toimii tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta, jonka tavoitteena on edistää tuotantoeläinten hyvinvoinnin laaja-alaista kehittämistä sekä toimijoiden välistä yhteistyötä.

2 §
Neuvottelukunnan tehtävät

Neuvottelukunnan tehtävänä on:

1) seurata ja arvioida tuotantoeläinten hyvinvoinnin kehitystä ja tehdä ehdotuksia hyvinvoinnin pitkäjänteiseksi kehittämiseksi sekä antaa lausuntoja merkittävistä tuotantoeläinten hyvinvointia koskevista hankkeista ja esityksistä;

2) tukea ja edistää viranomaisten ja muiden toimijoiden välistä yhteistyötä tuotantoeläinten hyvinvoinnin parantamiseksi;

3) edistää tuotantoeläinten hyvinvoinnin merkitystä ja arvostusta yhteiskunnassa; sekä

4) suorittaa muut neuvottelukunnan toimialaan kuuluvat maa- ja metsätalousministeriön määräämät tehtävät.

3 §
Neuvottelukunnan asettaminen ja kokoonpano

Valtioneuvosto asettaa tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Neuvottelukunnassa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä 15 muuta jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä.

Neuvottelukunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla tunnetusti kokeneita tuotantoeläimien hyvinvointia ja erilaisia tuotantoeläinten pitomuotoja tuntevia. Muiden jäsenten ja varajäsenten tulee edustaa tuotantoeläimiin ja niiden hyvinvointiin ja erilaisiin tuotantoeläimillä harjoitettaviin toimintoihin ja tuotantoeläimistä saatavien tuotteiden käyttöön liittyviä keskeisiä tahoja. Neuvottelukunnan jäsenistä ja varajäsenistä kahden tulee edustaa maataloustuotantoa, yhden yhteiskuntatieteellistä, yhden taloudellista ja yhden tuotantoeläinten hyvinvointia koskevaa tutkimusta, yhden tuotantoeläinten pitoon liittyvää etiikkaa, yhden maa- ja metsätalousministeriötä, yhden Elintarviketurvallisuusvirastoa, yhden käytännön eläinsuojeluvalvontatyötä tekevää viranomaista, kahden vapaaehtoista eläinsuojelutyötä, yhden maataloustuottajille annettavaa neuvontaa, yhden elintarviketeollisuutta, yhden vähittäiskauppaa ja yhden kuluttajia.

Jos neuvottelukunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja taikka muu jäsen tai varajäsen eroaa kesken toimikauden, maa- ja metsätalousministeriö kutsuu hänen tilalleen uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

4 §
Toiminnan järjestely

Neuvottelukunta voi kuulla työssään ulkopuolisia asiantuntijoita.

Maa- ja metsätalousministeriö määrää neuvottelukunnalle sihteerin.

Neuvottelukunnan puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle, jäsenille, varajäsenille ja sihteerille sekä asiantuntijoille voidaan suorittaa matkakustannusten korvausta valtion matkustussäännön mukaan.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2009.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Apulaisosastopäällikkö
Riitta Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.