315/2009

Annettu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2009

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus rokotuksista ja tartuntatautien raskaudenaikaisesta seulonnasta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan rokotuksista ja tartuntatautien raskaudenaikaisesta seulonnasta 6 päivänä toukokuuta 2004 annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (421/2004) 1, 2, 2 a, 4 ja 5 § sekä liite, sellaisina kuin niistä ovat 2 § ja liite asetuksessa 743/2008 sekä 2 a § asetuksessa 908/2005, seuraavasti:

1 §

Kansallisessa rokotusohjelmassa käytettävät rokotteet ja väestön suojaamiseksi tartuntataudeilta annettavat rokotukset on lueteltu liitteessä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos huolehtii harvinaisten rokotteiden, vasta-aineiden sekä tutkimusaineiden saatavuudesta, jos valmisteella ei ole Suomessa yksityistä maahantuojaa. Nämä valmisteet on lueteltu liitteessä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos huolehtii tartuntatautiasetuksen (786/1986) 2 §:ssä lueteltujen yleisvaarallisten ja ilmoitettavien tartuntatautien torjuntaan tarvittavien kansalliseen rokotusohjelmaan kuulumattomien rokotteiden hankinnasta, jos kansallinen tartuntatautien torjunta sitä edellyttää.

2 §

Henkilölle, jonka terveydelle influenssa aiheuttaa oleellisen uhkan tai jonka terveydelle influenssarokotuksesta on merkittävää hyötyä, annetaan vuosittain ennen epidemiakauden alkua influenssarokotus. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen on määriteltävä vuosittain käytettävät rokotteet ja rokotusaiheet.

Henkilölle, jolla on oman sairautensa vuoksi erityisen suuri riski sairastua vakavaan pneumokokkitautiin, annetaan pneumokokkirokotus. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos määrittelee käytettävät rokotteet ja rokotusaiheet.

Henkilölle, jolla on lisääntynyt vaara saada tuberkuloositartunta, annetaan BCG-rokotus. Henkilölle, jolla on elinolosuhteidensa vuoksi lisääntynyt vaara saada hepatiitti A- tai B-tartunta, annetaan hepatiittirokotukset. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos määrittelee käytettävät rokotusaiheet.

Rokotukset on lueteltu liitteessä.

2 a §

Henkilölle, joka asuu Ahvenanmaalla, annetaan puutiaisaivotulehdusrokotus Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen antamien rokotusaiheiden mukaisesti.

Rokotus mainitaan liitteessä.

4 §

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen on seurattava rokotusten kattavuutta.

5 §

Terveydenhuollon ammattihenkilön on ilmoitettava rokotusten aiheuttamat vakavat tai odottamattomat haittavaikutukset tähän tarkoitetulla lomakkeella Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle. Kiireellisessä tapauksessa ilmoitus voidaan tehdä myös puhelimitse. Myös rokotusten haittavaikutukset, jotka eivät ole vakavia, voidaan ilmoittaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä toukokuuta 2009.

Puutiaisaivotulehdusrokotusta koskeva 2 a § on voimassa 31 päivään joulukuuta 2010.

Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2009

Peruspalveluministeri
Paula Risikko

Hallitussihteeri
Liisa Katajamäki

Liite

Kansallisessa rokotusohjelmassa käytettävät rokotteet

Lyhenne Rokote
BCG tuberkuloosirokote (Bacillus Calmette-Guerin)
Rota rotavirusrokote
DTaP-IPV-Hib kurkkumätä (diphtheria = D)-, jäykkäkouristus (tetanus = T)-, soluton
hinkuyskä (acellular pertussis = aP)-, polio (IPV)- jaHaemophilus influenzae tyyppi b (Hib) -rokote
DTaP-IPV kurkkumätä (D)-, jäykkäkouristus (T)-, soluton hinkuyskä (aP)- ja polio (IPV) -rokote
dtap kurkkumätä (d)-, jäykkäkouristus (t)- ja soluton hinkuyskä (ap) rokote
DT kurkkumätä (D)- ja jäykkäkouristus (T) -rokote
dT kurkkumätä (d)- ja jäykkäkouristus (T) -rokote
Hib Haemophilus influenzae tyyppi b (Hib) ―rokote
IPV inaktivoituja tyyppi 1, 2 ja 3 viruksia sisältävä poliorokote
MPR tuhkarokko (morbilli = M)-, sikotauti (parotitis = P)- ja vihurirokko (rubella = R) -rokote
HAV hepatiitti A -rokote
HBV hepatiitti B -rokote
HAV -HBV hepatiitti A- ja hepatiitti B -rokote
influenssa Influenssarokote
TBE puutiaisaivotulehdusrokote
PCV pneumokokkikonjugaattirokote
PPS pneumokokkipolysakkaridirokote

Rokotteiden antigeenimääriä kuvaavat merkinnät

D, T, P korkeampi antigeenimäärä
d, t, p alhaisempi antigeenimäärä

Lasten ja nuorten rokotukset

Rokote Ikä, jolloin rokotus suositellaan annettavaksi
Rota 6vko alkaen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen erikseen laatiman aikataulun mukaisesti
DTaP-IPV-Hib 3 kk
DTaP-IPV-Hib 5 kk
DTaP-IPV-Hib 12 kk
MPR I 14―18 kk
DTaP-IPV 4 v
MPR II 6 v
dtap 14―15 v

Jos rokotusohjelma ei ole toteutunut suositellun aikataulun mukaisesti, rokotussuoja täydennetään puuttuvien rokoteannosten osalta ohjelmaa yksilöllisesti soveltaen.

DtaP-IPV-Hib ja DTaP-IPV ―yhdistelmärokotteen sijasta voidaan käyttää myös erillis- tai muita yhdistelmärokotteita, jos se on lääketieteellisesti perusteltua tai jos näitä yhdistelmärokotteita ei ole saatavilla.

Aikuisten rokotukset

Jokaisella aikuisella tulisi olla vähintään kolmen jäykkäkouristus-, kurkkumätä- ja poliorokotuksen antama suoja. Lisäksi jokaisella aikuisella tulisi olla joko sairastettujen tautien tai kahden MPR-rokoteannoksen antama suoja tuhkarokkoa, vihurirokkoa ja sikotautia vastaan. Jos aikuisen rokotussuoja todetaan näiden rokotusten osalta puutteelliseksi, se täydennetään. Sen jälkeen rokotuksia jatketaan seuraavasti:

dT tehosterokotus on tarpeen 10 vuoden välein
IPV(Polio) tehosterokotus vain erityistilanteissa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen antamien rokotusaiheiden mukaisesti.

Asetuksen 2 §:n mukaiset rokotukset

Seuraavia rokotuksia annetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen määrittämien rokotusaiheiden mukaisesti:

Rokote Ikä, josta alkaen rokotus voidaan antaa
BCG 0 vrk
HBV 0vrk
HAV 12kk
HAV-HBV 12 kk
Influenssa 6 kk
PCV 2 kk
PPS 2 v

Asetuksen 2 a §:n mukaiset rokotukset

Seuraavia rokotuksia annetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen määrittämien rokotusaiheiden mukaisesti Ahvenanmaalla asuville henkilöille:

Rokote Ikä, josta alkaen rokotus voidaan antaa
TBE 12 kk

Asetuksen 1 §:n 2 momentin mukaiset rokotteet, vasta-aineet ja tutkimusaineet:

Myyntiluvalliset:

Rabiesrokote

Tuberkuliinit

Erityisluvalliset:

Rabiesimmunoglobuliini

Japanin aivotulehdusrokote

Botuliiniseerumi

Kurkkumätäseerumi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.